Trang Chủ

 

Chủ Trương

 

Tập Tin

 

Thực Hành

 

Thắng Trí

 

Đạo Tràng

  English Corner

 

 

 


 

Đức Thế Tôn

Ngũ Phật

Đại Bồ Tát

Hộ Pháp

Ḍng Pháp Kim Cang NEW

Như Lai Thiền

Tịnh Độ

Mật Tông

Tứ Niệm Xứ

"Vườn Cấp Cô Độc"

Hồi Hướng

Sám Pháp

Tiền Thai Giáo NEW

Chánh Tà

Pháp Âm

Bảo Bối

Tập Ảnh HSTD

Sách Gối Đầu

Vạn Thắng Công

Hướng Dẫn Bạn Mới

English Corner

Những Sự Kiện

Âm Lịch

Liên Lạc

Search - T́m Kiếm

 

“Ai hành đúng theo Giáo Pháp của tui là người tôn trọng, sùng bái và làm vẻ vang tui theo cách cao thượng nhất.” Đức Thế Tôn   

 

 

Đức Thế Tôn

Đức Thế Tôn

Ngài được sinh ra như một người bình thường, là thái tử Tất Đạt Đa con của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Maya. Sống trong cung vàng điện ngọc đầy đủ mọi thứ vật chất xa hoa mỹ lệ, nhưng khi nhìn cảnh sinh già bịnh tử của dân chúng ngoài hoàng cung, thì thái tử muốn quyết tâm trở thành một tu sĩ du già sống đời sống rày đây mai đó. Ngài đã từ bỏ tất cả và quyết tâm tìm đường giải thoát, và sau sáu năm tu khổ hạnh, Ngài nhận thấy đây không phải là cách, cho nên Ngài đã chọn trung đạo, ăn uống trở lại, và Ngài đã chứng nghiệm giải thoát dưới gốc cây Bồ Đề bên cạnh dòng sông sau 49 ngày đêm thiền định.

  “Tái sanh đã chấm dứt, đời sống Phạm hạnh đã được viên mãn, tui đã làm xong những việc cần phải làm, không còn trở lại trạng thái này nữa”.

Đêm trăng tròn, tháng 4 Âm Lịch. Ngài đã Thành Phật lúc ngài được 35 tuổi.

Sau khi giác ngộ viên mãn, đầu tiên là Ngài đã suy nghĩ đến việc truyền trao chánh pháp cho hai người thầy và những người bạn của ngài trước đây. Từ đó tăng đoàn của ngài sau này đã lớn mạnh gồm đủ trai gái, đủ mọi thành phần, bình đẳng và  không biệt giàu nghèo sang hèn, địa vị trong xã hội.

Ngài đă thể hiện sự Hiếu Đạo qua việc thuyết pháp nhiều lần độ cho cha ngài là đức vua Tịnh Phạn đạt quả vị A La Hán, và Ngài cũng đã lên cung trời Đao Lợi thuyết pháp cho mẹ ngài là hoàng hậu Maya đạt quả vị Tu Đà Hườn.
Con ngài là La Hầu La cũng theo ngài tu tập từ khi còn nhỏ. Một trong những bài pháp ngài dạy La Hầu La là:

"Cái này không phải của tui (N'etam mama); cái này không phải là tui (N'eso' ham' asmi); cái này không phải là linh hồn của tui (Na me so atta)".

Đến năm 80 tuổi trước khi nhập diệt, Đức Thế Tôn đã dạy Anan và tăng đoàn những lời sau cùng:

 “Này A-nan, Pháp và Luật mà tui đã giảng dạy và trình bày, sau khi tui diệt độ, chính Pháp và Luật ấy sẽ là bậc Đạo sư của các ông” và,

“Tất cả pháp Hữu Vi đều Vô thường, các ông hăy tinh tấn tu tập, các đấng Đạo Sư chỉ là người chỉ đường”.

Pháp Thân Đức Thế Tôn

Pháp Thân của  Ngài ở Sắc Cứu Cánh, Pháp Thân này hiện nay vẫn đang giảng về chuyện này.

Về cái hình của chính xác thân của Ngài thì đệ lại được anh Hồng Phả tặng một cái hình của Phật Thích Ca hồi còn ở Đà Lạt. Hình này được những người sau đây xác nhận là đúng cái mặt của Ngài và do Anuruda vẽ: Cô Vân, Cô Trang, Ba Danh. Mới đây, một lần nữa, trong khi thằng oắt tỳ dùng lại cách coi của Mật Tông để coi lại tiểu sử của Ngài thì đệ có đem cái hình đó ra và để trước mặt nó:

Đầu tiên nó nhìn cái hình và trố mắt nhìn đệ và nói:

-Không phải!

Đệ từ từ đưa ra xa và thằng oắt tỳ:

-Đúng là hình của Thầy rồi, con cứ tưởng đây là cái râu quai nón nhưng nhìn kỹ lại thì đây là cái bóng.

Thắng oắt tỳ lại xác nhận là đúng. Do vậy mà đệ lại có cái hình của Phật A Di Đà (pháp thân) và cái hình của Phật Thích Ca (xác thân)Grin

Đức Thế Tôn và Tu Sĩ Phật Giáo Thứ Thiệt

Những tu sĩ trong các Đạo đều có thứ thiệt và thứ giả cả. Còn nói về các Đạo thì những con đường này chỉ có thể là một phần hay là những mảnh vụn của "Sự Thật" mà thôi. Nhưng nói về sự thống lĩnh thì phải nói đến Phật Giáo vì cái thứ gì Đức Phật cũng biết được và biết một cách cặn kẻ.

Là vì:

Nói về soi kiếp thì chính Ngài đã có thể soi cả cái gọi là "Chu Kỳ Thời Gian".
Nói về Biết thì Ngài có thể nhìn thấy rõ từ... Quốc Độ này tới Quốc Độ khác.
Nói về xuất hồn thì Ngài đã phát kiến ra cách xuất hồn độc nhất vô nhị: Xuất hồn bằng luồng Bhavanga. (Ngài đem Ngài Anan lên cung trời Đao Lợi và chính Ngài cũng dùng cách này để lên chỗ này để thuyết pháp).
Nói về thần thông thì ngoài ngũ thông (cái mà các tu sĩ khác đều có thể có được một phần nào) thì Ngài còn tìm ra cái thần thông thứ sáu (Lậu Tận Thông).

Vì vậy khi tu theo Phật Giáo thì tu sĩ thứ thiệt cũng phải có một phần nào những cái mà Ngài đã tập được.

Đệ dùng chữ "một phần nào" là vì bọn mình nếu tu thành công thì thuộc loại "trái cây chín ép". Vì chín ép nên công suất không được mạnh bằng Ngài (vốn thuộc loại chín cây). Ví dụ như Ngài có thể coi được cả trăm cái "Chu Kỳ Thời Gian" thì hạng chót bẹt của những tu sĩ Phật Giáo thuộc loại thứ thiệt thì có thể coi được cái kiếp thứ 41, và đây là cái mốc để phân biệt được tu sĩ Phật Giáo khi bàn về chuyện dùng Thiên Nhãn để coi kiếp.

Điều kiện ắt có và đủ để có thể coi được cái kiếp thứ 41 này là ít nhất phải vào được Diệt Thọ Tưởng Định một lần. Diệt Thọ Tưởng Định còn được gọi là "Thần Thông Phật Giáo" Vì chỉ có những tu sĩ Phật Giáo loại thứ thiệt thì mới có thể làm nổi cái chuyện này mà thôi. Công thức này được tìm thấy khi Ngài nhập Niết Bàn.

Đức Thế Tôn và Hiệu Quả Độ

Trong 45 năm truyền bá giáo pháp, Ngài đã độ tất cả là 1250 tu sĩ đạt quả vị A La Hán. Như vậy 1250 chia cho (12 x 45 = 540 tháng) là 2.77 bằng khoảng nửa tháng thì có một vị A La Hán. "Vận tốc độ và hiệu quả độ nhanh và chính xác tàn canh gió lốc".

Đọc Bài Liên Quan:

 

 
     

Bài Mới


Tác Hại Bùa Bát Quái 1/5/2017 NEW

Tác Hại Kumathong 12/2/2017 NEW

Mật Tông Thiên Đ́nh - Điểm Đạo

Nguy Hiểm của Mật Tông

Ma Nhập

Hộ Pháp Và Tu Sĩ

Chiếu Tướng!!!...

Con Đường Thành Bồ Tát

Cái Tai Ông Phật

Kiểm Tra Tư Tưởng Liên Tục

Ư Căn Vẽ Ra Đề Mục

Ở Đâu Cũng Cùng Một Giá!

Con Bí Quá Rồi!

Xâu Chuỗi Phật Giáo

Tu Bằng Con Tim

Hia Bảy Dặm

Vượt Pháp

Giới Tính Thứ 3

Độc Giác Phật

Câu Chuyện Nhập Cốc Online

Quán Bổn Tôn

Bước Đi Cùng Nhau

Là Tâm Thức Hay Là Bên Ngoài

Biến Nghiệp Thành Nguyện

Bố Thí Thân Mạng

Nhất Sanh Bổ Xứ

Kiếp Vô Minh Cuối Cùng

Nhí và Subham

Hóa Thân

Niệm Phật Ngộ Đạo

Đăng Khoa Xích

Báo Hiếu

Kinh Nghiệm

Phương Pháp

Tiền Thân Hai Lúa

Hai Lúa

Phước Báu

Kinh Tạng Bắc Tông

Chuyển Pháp Luân

Ù Lỳ Trong Công Phu

Đạo Chúa và Đạo Phật

Cách Niệm Phật - Tịnh Độ

Nhất Tự Chú Vương của VTSL

Lục Tự Đại Minh Chơn Ngôn

Sáng Tác

Quy Tŕnh Tu Tập HSTD

"Đúng" và "gần đúng"

Hoa Sen Trong Phật Đạo

Dream means karma

Resuming

Đạo Phật cho Tuổi trẻ

God and Man

Phân Thân

Trụ ở đâu

Thiền Sư Ban Kei

   

 

 


Last Edited: 10/21/2016  

 Contact:  Hoasentrenda@yahoo.com