Trang Chủ

 

Chủ Trương

 

Tập Tin

 

Thực Hành

 

Thắng Trí

 

Đạo Tràng

  English Corner

 

 

 


 

Đức Thế Tôn

Ngũ Phật

Đại Bồ Tát

Hộ Pháp

Như Lai Thiền

Tịnh Độ

Mật Tông

Tứ Niệm Xứ

"Vườn Cấp Cô Độc"

Hồi Hướng

Sám Pháp

Tiền Thai Giáo NEW

Chánh Tà

Pháp Âm

Bảo Bối

Tập Ảnh HSTD NEW

Sách Gối Đầu

Vạn Thắng Công

Hướng Dẫn Bạn Mới

English Corner

Âm Lịch

Liên Lạc

Search - T́m Kiếm

 

 

 
Xin hồi hướng công đức tu hành này đến cho những ai có tai mà muốn nghe để họ mau thành đạt quả vị Giải Thoát c̣n con ra sao th́ cũng được. HL.
Chủ đề trong năm 2009 (Nhấn chuột)
 

Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát
5-11-2009

"Địa ngục vị không, thệ bất thành Phật,
Chúng sinh độ tận, phương chứng Bồ-đề."

“Từ nay đến tột số chẳng thể kể xiết ở đời sau, tôi vì những chúng sanh tội khổ trong sáu đường mà giảng bày nhiều phương tiện làm cho chúng đó được giải thoát hết cả, rồi tự thân tôi mới chứng thành Phật đạo”.

Ngài đã lập nguyện rộng lớn đó, nên đến nay đã trải qua trăm ngìn muôn ức vô số kiếp, mà ngài vẫn còn làm vị Bồ Tát. Vì lòng từ mẫn xót thương mà cứu vớt, độ thoát tất cả chúng sinh mắc phải tội khổ.

Ngài được thờ phượng và rất là phổ biến ở những nước như Trung Hoa, Hàn, Nhật, và Việt nam. Ngài là hiện thân của cứu nạn và cứu khổ cho chúng sinh ở đia ngục. Ở trong chánh điện của nhiều chùa ở VN, người ta thường thấy các tượng được thờ như:
 
Thích Ca:            Trí
Quan Thế Âm:     Bi
Địa Tạng:            Dũng

“Vì sao? Địa Tạng tượng trưng cho Dũng vì phải thật là lỳ đòn hay là dân chơi tứ hướng mới dám chọn Điạ Ngục A Tỳ làm quê hương và văn phòng làm việc. Ở đó chỉ một Ngôn Ngữ Duy Nhất là:
Rên la thảm thiết.
Không có ánh sáng.
Không có khái niệm về hạnh phúc... thì Ổng phải rên la làm sao cho những Bệnh Nhân ở đó hiểu rằng: Sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều Không?
Làm được công việc đó: Ngoài những Trí, Bi, thì Dũng phải là một yếu tố không thể thiếu để thực hiện Đại Nguyện.”
HL.

Hình ảnh của Đức Địa Tạng được thể hiện qua nhiều lần gặp gỡ của những tu sĩ đã vào địa ngục A-Tỳ để gặp Ngài như sau:

- Thân hình đỏ rực rỡ.
- Đầu đội cái nón có 5 cái khía (mỗi cái khía có một Ông Phật: tượng trưng cho Ngũ Phật Trí).
- Tay trái ôm Phật A Di Đà màu vàng ròng trong lòng bàn tay, và Đức Phật A Di Đà lại quay mặt về phía Ngài.

 - Tay phải dùng ấn Kim Cang (Có nghĩa là: 2 ngón giữa và áp út cong vào ḷng bàn tay và chính những ngón tay này) cầm tích trượng, có 4 cái khoen lớn, trên từng cái ṿng này th́ đếm được từng hai cái ṿng nhỏ một.

- Lưng dựa vào Kỳ lân màu xanh da trời và có khi Ngài lại ngồi kiết già (không có hoa sen) trên con Vật này. Chân phải của con kỳ lân thì đạp trên viên ngọc mani.
 
Đặc biệt: Dưới bụng của con kỳ lân có một bộ kinh là Kinh Khổng Tước, màu vàng. Kinh mày ghi lại tất cả các sở đoản, cũng như sở trường của các Thầy, Tổ kiếp này, kiếp trước, vô lượng kiếp trước. Con kỳ lân trong Phật Giáo nó màu xanh da trời của Ngài Tỳ Lô Giá Na, mũi nó màu đỏ, tư thế là nó nằm như con sư tử, không thấy nó có ḥn ngọc. Con Kỳ Lân nó nằm đè lên cuốn kinh, và che kín cuốn kinh màu vàng

- Tướng mạo thì cực kỳ vui tính nhưng khi nhìn kỹ thì toát ra vẻ cực kỳ nghiêm trang.
- Hào quang tất cả là màu vàng. Không gian màu đen.

Ngài là một trong những vị cổ Phật, nhưng Ngài vì lòng bi mẫn nên đã phát Đại nguyện cứu khổ tất cả chúng sinh trong ác đạo nơi A Tỳ địa ngục, đồng nghĩa với việc Ngài phải có Đại Dũng để săn tay áo và chịu “lặn hụp” trong địa ngục cứu khổ chúng sinh trong cảnh dầu sôi lửa bỏng với những tiếng rên la đau đớn, tiếng hét vì sợ hãi, tiếng gầm rống vì chịu cực hình.

Ngài phải “lặn hụp xuống”:

Từ chỗ thanh tịnh đến nơi ô nhiễm,
Từ ánh sáng đến bóng tối,
Từ Phật cảnh đến địa ngục A-tỳ

Để cứu vớt tất cả chúng sinh và “đưa lên” thoát khỏi cảnh khổ:

Từ Địa Ngục đến cõi Cực Lạc,
Từ bóng đêm u tối đến ánh sáng an lành,
Từ khổ đau đến hạnh phúc,
Từ u-minh đến giác ngộ Giải Thoát.

Chỉ có Ngài với Đại nguyện đầy đủ Bi, Trí, và Dũng mới có thể cầm nỗi Phật Di Đà trong lòng bàn tay của Ngài, đồng nghĩa với việc Ngài có thể cầm chư Phật trong lòng bàn tay của Ngài, vì Phật Di Đà đại diện Chư Phật, và đầu của Phật Di Đà là nơi dung chứa Thập Phương chư Phật.
Và khi khen Ngài thì Thập Phương Chư Phật họp lại mới đủ năng lực để xoa đầu Ngài. Như vậy đủ nói lên Đại nguyện của Ngài to lớn vĩ đại không thể diễn tả và cũng không thể bàn đến được.

Việc Ngài cầm Phật A Di Đà cho thấy là Pháp Thân của Ngài to lớn hơn Phật A Di Đà và ngay cả Phật A Di Đà cũng phải nhìn vào Đại Nguyện to lớn của Ngài.
Thật bất khả tư nghì, vì trí tuệ của chúng ta không thể tưởng tượng và hiểu nỗi khi nhìn Ngài cầm Phật A Di Đà. Điều này chứng tỏ lời Đại Nguyện của Ngài là chủ đích của những Đức Phật. Ngài A Di Đà Phật là một vị Phật có Đại nguyện rất là lớn mà khi đối trước cái Đại Nguyện của vị cổ Phật hiện thân làm Bồ Tát này thì chỉ ngồi trong lòng bàn tay của Ngài mà thôi.

Lại nữa, nhìn vào hình cho ta thấy có 3 cái vô tận:

  1. Đại Nguyện của Ngài là vô cùng tận
  2. A Di Đà đại diện cho Thập Phương Chư Phật (vô cùng tận), nhưng vẫn nhỏ hơn Đại nguyện của Ngài.
  3. Kỳ Lân màu xanh dương, là Trí Tuệ của Tỳ Lô Giá Na (Vô cùng tận)

Phân tích:
a) Màu xanh dương là màu của Phật Tỳ-Lô-Giá-Na, là Trí Tuệ nó nâng đỡ cái Đại nguyện của Ngài Địa Tạng.
b) Con Kỳ Lân là con vật ăn chất độc.

Lời bàn:
Trong những hình ảnh Tâm Linh, những vị Bồ Tát đứng hay ngồi trên những con vật như rồng hay là kỳ lân thì phải hiểu đây là hình ảnh mà các Ngài đã hàn phục được những con vật này.
Các Ngài hàn phục các con vật này bằng cách … cho nó nuốt mình. Và khi nó nuốt mà nó không thể tiêu hoá được. Hay là “nuốt không trôi” thì nó tự động đội các Ngài lên đầu! Và đó cũng là dấu hiệu của sự hàn phục.
Trí Tuệ của Ngài Tỳ Lô Giá Na chuyên dùng cái “Hợp Lý” để hoá giải tất cả những trở ngại mà người tu sĩ gặp phải trên đường tu hành. Nhưng khi đụng những “Đại Nguyện” thì cái “Hợp Lý” lại không thể giải thích được.
Theo sự “Hợp Lý” thì những người ở Địa Ngục là những người có cái lương tâm quá nặng nề do tội ác, vì cái nặng nề này mà những người này mới bị kéo xuống và ở lại những nơi này.
Nhưng cái “Hợp Lý” lại không giải thích được là: Tại sao lại có những vị tu sĩ rất là giỏi với cái lương tâm rất là nhẹ nhàng mà lại tình nguyện chọn Địa Ngục A Tỳ làm văn phòng làm việc?
Nên biết A Tỳ là chỗ rất là nặng nề: Riêng không khí ở đây thôi là mình cũng có thể lấy dao mà cắt nó được! Đủ hiểu cái tình trạng nặng nề của nó là như thế nào. Không có ánh sáng là dĩ nhiên, nhưng những cư dân ở đây họ lại… đụng được cái màn đêm, là vì nó quá dầy đặc!
Dĩ nhiên, cái “Hợp Lý” không thể giải thích được trong một nơi không có điều kiện của sự phát triển thì làm sao mà một người ‘lành mạnh” lại có thể làm việc được? Và trong điều kiện tồi tệ như vậy thì những người “lành mạnh” này làm được cái gì?

Kỳ Lân không ăn được cái Đại nguyện:
- Vì Đại Nguyện là đi làm ba cái chuyện gì ghê sợ không hà nên nó là chất độc nhưng vì là sự hy sinh lớn quá nên nó thành ra cái Đại Nguyện.
- Vì Đại Nguyện là việc ít ai làm nỗi nên ... nó là chất độc, nhưng lọai này Kỳ Lân hay Trí Tuệ không tiêu hoá được nên nó đội lên đầu người nào mà làm cái chuyện này.
- Kỳ Lân thua, vì nó có thể tiêu hoá tất cả mọi chất, là vì nó đã ăn cả thuốc độc, thì cơm nguội thì nhầm nhò gì nó, nhưng nó không thể tiêu hoá được Đại Nguyện nên nó đội lên người nó.

Tóm Lại:
Để ý thì Kỳ lân bằng cả Đại Nguyện! nhưng tiêu hoá không được, và có thể hiểu như vầy, cái Trí Tuệ của Ngài Tỳ Lô có thể tiêu hoá các chất độc, nhưng cũng không thể hiểu được cái Đại Nguyện của Ngài Địa Tạng!

Nên trong một Mạn Đà La khác: Trên Đầu của Ngài Tỳ Lô là A Tỳ Địa Ngục, mà A Tỳ là Trú xứ của Ngài Địa Tạng!
Và trên đầu của Ngài Địa Tạng thì đội mũ năm vị Phật (Ngũ Phật Trí - hay là Trí Tuệ của Tỳ Lô.)

Phải chăng Tỳ Lô là Địa Tạng và Địa Tạng là Tỳ Lô?

“Tóm lại những cái mà người ta thường cho là to là lớn, thì Phật A Di Đà chỉ nằm trên tay của Ngài Địa Tạng, còn Phật Tỳ Lô là to là lớn nhưng chưa bằng cái Đại Nguyện của Ngài.”

“Nó lớn quá hớ, đâm ra mình... không có tỷ lệ với những thế giới này.”

Nhận xét của Hai Lúa:
“Ngài là một vị Bồ Tát mà có Pháp Thân To Hơn Phật kể cũng lạ. Khi Xuất định, Hai Lúa tui mới hiểu rằng để đại diện cho Hệ thống Địa Tạng thì phải coi vấn đề Cứu Độ và Phương Tiện Độ to hơn Phật Tánh thì mới làm nổi Đại Nguyện.” HL.

Namo Đại Bi, Đại Nguyện, Đại Thánh, Đại Từ, Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

Ghi chú: Rùa Biển biên soạn và trich từ những bài chat với anh HL.

Đọc thêm:
Phân Thân

Tụi Lubu Tu Hành                

Nguyện mong chánh pháp truyền bá khắp thế gian,
Nguyện tất cả chúng sanh được hạnh phúc, an lạc và giải thoát.

Bài đã đăng trong năm 2009 - 2017
 
Bài Đọc
Nghe Audio Mp3
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe

Click vào đây Nghe

 •

Click vào đây Nghe

 •

Click vào đây Nghe

 •

Click vào đây Nghe

 •

Click vào đây Nghe

 

     

Bài Mới


Tác Hại Bùa Bát Quái 1/5/2017 NEW

Tác Hại Kumathong 12/2/2017 NEW

Mật Tông Thiên Đ́nh - Điểm Đạo

Nguy Hiểm của Mật Tông

Ma Nhập

Hộ Pháp Và Tu Sĩ

Chiếu Tướng!!!...

Con Đường Thành Bồ Tát

Cái Tai Ông Phật

Kiểm Tra Tư Tưởng Liên Tục

Ư Căn Vẽ Ra Đề Mục

Ở Đâu Cũng Cùng Một Giá!

Con Bí Quá Rồi!

Xâu Chuỗi Phật Giáo

Tu Bằng Con Tim

Hia Bảy Dặm

Vượt Pháp

Giới Tính Thứ 3

Độc Giác Phật

Câu Chuyện Nhập Cốc Online

Quán Bổn Tôn

Bước Đi Cùng Nhau

Là Tâm Thức Hay Là Bên Ngoài

Biến Nghiệp Thành Nguyện

Bố Thí Thân Mạng

Nhất Sanh Bổ Xứ

Kiếp Vô Minh Cuối Cùng

Nhí và Subham

Hóa Thân

Niệm Phật Ngộ Đạo

Đăng Khoa Xích

Báo Hiếu

Kinh Nghiệm

Phương Pháp

Tiền Thân Hai Lúa

Hai Lúa

Phước Báu

Kinh Tạng Bắc Tông

Chuyển Pháp Luân

Ù Lỳ Trong Công Phu

Đạo Chúa và Đạo Phật

Cách Niệm Phật - Tịnh Độ

Nhất Tự Chú Vương của VTSL

Lục Tự Đại Minh Chơn Ngôn

Sáng Tác

Quy Tŕnh Tu Tập HSTD

"Đúng" và "gần đúng"

Hoa Sen Trong Phật Đạo

Dream means karma

Resuming

Đạo Phật cho Tuổi trẻ

God and Man

Phân Thân

Trụ ở đâu

Thiền Sư Ban Kei

   

 

 


Last Edited: 01/17/2018  

 Contact:  Hoasentrenda@yahoo.com