41. Chánh ngữ  

42. Chứng minh phép lạ

43. Định và Tuệ  

44. Xin hỏi

45. Thực hành

46. Chánh niệm

47. Chết có đáng sợ không?

48. Kinh nghiệm Phật về thiền

49. Vô niệm  

50. Pháp giới của câu chú 

51. Tây Phương Nhật Khóa

52. Niệm Phật cầu văng sanh?

53. Tánh nghe và điều kiện

54. Cái thấy siêu việt

55. Thằng nhỏ kiểm tra ba nó

56. Nhất pháp thông vạn pháp thông

57. Chánh kiến

58. Chánh đạo

59. Tháo đinh nhổ chốt

60. Chánh là ǵ

61. Ngũ ấm ma

62. Ma nhập  

63. Vairochana

64. Có c̣n hơn không

65. Con Cầu Gai

66. Tánh nghe và Tŕ danh 

67. Khấn vái có được ǵ không?

68. Bữa ăn cuối cùng

69. Đạo Phật

70. Bệnh và tâm

71. Lam Sơn và HL

72. Mười thứ ma

73. Tà định và sức khỏe

74. Merit & Magic

75. Cái thấy siêu việt?

76. Mật Tông

77. Chánh định

78. Báo động đỏ

79. Dễ nỗi sân

80. Cận tử

 [<<]    [>>]

 

 

TẬP TIN I

Chánh kiến


<<  [Mục Lục]  [Tập Tin]  >>

8531 - Chánh kiến

KKT: There! Noble Path, Righteous Life, Chánh Đạo!
Could any brother or sister tell me what makes a life noble, righteous, or chánh? your own view, please.

HL: Nó là cái ṿng luẩn quẩn của sự hoàn thiện:

Đầu tiên và cũng là điều kiện tất yếu là phải "Thấy" được cái "Đúng" của vấn đề (Chánh Kiến). Điều kiện để thấy cho đúng là một người phải "ưa cái thiện" và không ưa cái ác. Tại sao? V́ chỉ khi ưa cái Thiện th́ cái thấy mới nh́n sự việc theo tính cách "đúng hay sai". C̣n nếu "ưa ác" th́ th́ chỉ nh́n sự việc theo tính cách... cơ hội.

Ví dụ:

Một người thiện hay đă ưa cái thiện (như tên du đăng Ba Danh ở vùng kinh tế mới Lộc Ngăi lúc khởi tu): anh chàng phải đi củi mỗi ngày và thồ ra ngoài Bảo Lộc (cách xa 50 cây số) để bán. Một ngày chỉ đủ mua 1 kg (2 pound) gạo về để nuôi vợ và một con. Nghèo và đói, vào một buổi chiều, anh nh́n thấy một chỉ vàng trên đường về nhà, anh lượm lên và để nó trên một cục đá và cầu nguyện rằng, ai mất của th́ sẽ t́m ra dễ dàng, và anh hứa rằng lần sau: nếu anh có cái màn TV mà anh gặp trường hợp tương tự th́ anh sẽ đem tới nhà cho họ.

Từ cái Thấy Đúng th́ tất nhiên phản ứng dây chuyền liền xảy ra: Từ "thấy đúng" (Chánh Kiến) th́ suy nghĩ sẽ đúng (Chánh Tư Duy), suy nghĩ đă đúng th́ khi nói lại phải đúng (Chánh Ngữ), Tất nhiên khi nói đúng th́ liền có Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm, Chánh Định. Phải bàn thêm một tư chỗ này: Khi Chánh Định th́ liền hiểu là ḿnh phải làm tiếp những ǵ, do cái hiểu này mà một lần nữa ḿnh trở về lại cái chu kỳ Chánh Kiến...v.v... và cứ thế mà xoay ṿng để càng ngày càng hoàn thiện đời sống hơn. Không mặc áo chánh pháp này th́ không thể nào là một tu sĩ theo kiểu Phật Giáo được.

Mến.
 


 

 <<  [Đầu Trang]  [Mục Lục]  [Tập Tin]  [Home]  >>