41. Chánh ngữ  

42. Chứng minh phép lạ

43. Định và Tuệ  

44. Xin hỏi

45. Thực hành

46. Chánh niệm

47. Chết có đáng sợ không?

48. Kinh nghiệm Phật về thiền

49. Vô niệm  

50. Pháp giới của câu chú 

51. Tây Phương Nhật Khóa

52. Niệm Phật cầu văng sanh?

53. Tánh nghe và điều kiện

54. Cái thấy siêu việt

55. Thằng nhỏ kiểm tra ba nó

56. Nhất pháp thông vạn pháp thông

57. Chánh kiến

58. Chánh đạo

59. Tháo đinh nhổ chốt

60. Chánh là ǵ

61. Ngũ ấm ma

62. Ma nhập  

63. Vairochana

64. Có c̣n hơn không

65. Con Cầu Gai

66. Tánh nghe và Tŕ danh 

67. Khấn vái có được ǵ không?

68. Bữa ăn cuối cùng

69. Đạo Phật

70. Bệnh và tâm

71. Lam Sơn và HL

72. Mười thứ ma

73. Tà định và sức khỏe

74. Merit & Magic

75. Cái thấy siêu việt?

76. Mật Tông

77. Chánh định

78. Báo động đỏ

79. Dễ nỗi sân

80. Cận tử

 [<<]    [>>]

 

 

TẬP TIN I

Chánh đạo


<<  [Mục Lục]  [Tập Tin]  >>

8569 - Noble Path, Righteous Life, Chánh Đạo!

Toàn: Kính anh HL, cùng các anh chị, Toàn hỏi vặn anh HL đây, không ngoài cùng nh́n cho ra cái core của câu kinh Pháp Cú trên. Anh Luân mỗi ngày đăng một câu, ḿnh đọc xong gật đầu cho là hay, pass on, forward tá lả, mà không hiểu tận th́ uổng quá. Mỗi câu là một bài thuốc hay, người biết thuốc, nên biết thuốc gồm những ǵ, tánh mỗi loại như thế nào, trị bịnh ǵ, phản ứng ra sao, v.v… Câu kinh khuyên hành giả tinh tấn trong "Chánh Đạo", Không hiểu ǵ là chánh, mọi tinh tấn đều vô bổ.

HL: Nó là cái ṿng luẩn quẩn của sự hoàn thiện: Đầu tiên và cũng là điều kiện tất yếu là phải "Thấy" được cái "Đúng" của vấn đề  (Chánh Kiến). Điều kiện để thấy cho đúng là một người phải "ưa cái thiện" và không ưa cái ác.

Toàn: Tại sao? Thiện ác ḿnh biết không ngoài cái trí bị điều kiện hoá, có nghĩa ḿnh tin theo những ǵ thiên hạ cho là thiện hay ác. Thiện ác thế gian không vượt được ngoài cái ṿng thời gian, không gian, tự ngă, đúng không?

HL: Không hẳn là như vậy, một “người mọi” có phong tục là cho ông già, bà già leo lên cây, rồi rung cho họ rớt xuống để ăn thịt. Họ cho rằng là đúng là thiện. Nhưng khi nh́n vào luồng bhavanga của họ th́ đệ thấy trong đó giao động ăn thịt người của họ rất là nhiều và mạnh: Nên họ tái sinh vào những nơi mà Đức Phật gọi là "Biên Địa" với những "điều thiện" như vậy. C̣n những người nhiều phước báu hơn, luồng bhavanga của họ không có những điểm sáng mang màu sắc đó. Cho nên họ được tái sinh trong những hoàn cảnh mà điều lành và điều ác nó rơ ràng hơn. Từ đó, tự họ phân biệt được đâu là ác, đâu là thiện. Đến độ có câu: "Nhân chi sơ tính bổn thiện" (có nghĩa là con người sinh ra đă là thiện rồi) của những người có phước báu đến độ không c̣n bị lôi cuốn vào những "Biên Địa" như trên nữa.

V́ chỉ khi ưa cái Thiện th́ cái thấy mới nh́n sự việc theo tính cách "đúng hay sai". C̣n nếu "ưa ác" th́ th́ chỉ nh́n sự việc theo tính cách...cơ hội. Ví dụ: Một người thiện hay đă ưa cái thiện như tên du đăng Ba Danh (đă kể ở trên)

Toàn: Đem cục vàng để lên cục đá, khác nào chỉ cho người khác sau biết của quư. Từ bi cho hết ḷng, sao lại dậy ḷng tham của người ta. Sao phải cầu cho chủ t́m lại của, hay đem trả tận nhà, mất là duyên muôn vàn bài học thiện, tùy duyên phải không nào? Ông anh đi củi kia chỉ biết thiện cho ḿnh, theo ư ḿnh, "moa phú" thiên hạ.

HL: Trong khi lâm trận, một chiến sĩ sau khi lăn lộn để né lằn tên mũi đạn và sau đó...cũng bị thương nhẹ. Là sĩ quan, ḿnh đâu có thể phê b́nh anh ta rằng: Chú mày quá dở đi, sao lại không lăn thêm một ṿng nữa th́ đâu có bị như vậy!!! Hay kỳ lạ hơn: Tui thấy ông có đeo tượng Phật: Sao ông không "Quán Không" và tỉnh bơ th́ có được việc hơn không? Tất nhiên là hai câu phê b́nh trên của vị sĩ quan đó là không đúng. Mà ḿnh chỉ săn sóc vết thương an ủi họ rằng làm như vậy là hay lắm rồi...là hợp lư nhất. Trở về, cái phản ứng của me xừ Ba Danh, trước khi phát tâm tu hành, chắc là hắn đă tỉnh bơ bỏ túi cái ṿng một chỉ...theo kiểu: Trời cho đó rồi. Nhưng sau khi bừng tỉnh, th́...Ngài đă bỏ cục vàng đó lên một cục đá để cho người mất của có điều kiện thấy rơ hơn mà thôi. Một chi tiết, làm ǵ có đèn đường ở trong...rừng. Chẳng có ai có cái đèn pin cả, đi đâu cũng là đuốc. Người mất của chắc chắn không thể qua nhà hàng xóm mà nhờ họ đi t́m giùm, kể cả anh em, con cháu trong gia đ́nh họ cũng không dám. V́ làm như vậy là bị chụp mũ là "Tư Bản Mại Sản" và tịch biên tài sản dễ như chơi. Họ chỉ khóc thầm và lặn lội thắp đuốc đi t́m mà thôi.

Toàn: V́ thiên hạ cho vàng là quư, nên nó có giá trị, cũng như thiên hạ phân thiện phân ác thôi, nên ḿnh ưa thiện, bỏ ác (vice versa).

HL: Không biết sao chớ, chuyện vàng bạc đă được Đức Phật tŕnh bày rất là kỹ càng trong những cuốn kinh. Theo Ngài: đó là rắn độc. C̣n Thiện Ác th́ lại càng phân minh:

La Hầu La, cái gương để làm ǵ?

Bạch Đức Thế Tôn, để phản chiếu lại h́nh ảnh.

Cũng thế đó, La Hầu La, trước khi hành động con phải ḍ xét, suy luận kỹ càng. Trước khi nói phải ḍ xét, suy luận. Trước khi lập tâm, phải ḍ xét và suy luận. Bất luận điều ǵ con muốn làm điều ǵ (bằng thân) con phải suy gẫm thế này:

"Bây giờ chính điều nầy ta muốn thực hiện bằng thân --- Hành động nầy có hại cho ta, hay có hại cho kẻ khác, hoặc có hại cho ta và cho kẻ khác". Vậy hành động này đem lại phiền năo và đau khổ. Hành động như vậy, con phải tránh, không nên làm. Nếu mặt khác, khi suy luận, con nhận định rằng: "Bây giờ chính hành động nầy mà ta muốn thực hiện sẽ không có hại cho ta cũng không có hại cho kẻ khác, cũng không có hại cho ta và cho kẻ khác". Như vậy, đó là hành động thiện, sẽ đem lại yên vui và hạnh phúc. Hành động như thế con phải làm.

Từ cái Thấy Đúng th́ tất nhiên phản ứng dây chuyền liền xảy ra: Từ "thấy đúng" (chánh Kiến) th́ suy nghĩ sẽ đúng (Chánh Tư Duy), Suy nghĩ đă đúng th́ khi nói lại phải đúng (Chánh Ngữ), Tất nhiên khi nói đúng th́ liền có Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm, Chánh Định.

Toàn: Đồng ư với anh, cái khó là biết "Chánh". Ôm chánh kiến kiểu terrorists chỉ tổ khổ.

HL: Trí thức nó khác cái "ư thức" cái chỗ đó. Ông Tiến Sĩ đi đặt bom là một người trí thức nhưng không có ư thức. Phải bàn thêm một tư chỗ này: Khi Chánh Định th́ liền hiểu là ḿnh phải làm tiếp những ǵ, do cái hiểu này mà một lần nữa ḿnh trở về lại cái chu kỳ Chánh Kiến...v.v... và cứ thế mà xoay ṿng để càng ngày càng hoàn thiện đời sống hơn.

Toàn: Định, nắm bắt đều xả. Thiện ác, chánh tà, cứ phân chia măi sao gọi Định? Không biết chánh, mọi cái gọi là định đều là tâm bịnh, phải không?

HL: V́ là đang nói về Bát Chánh Đạo nên cái hay nhất là truy tới tận gốc để biết Đức Phật muốn nói về cái ǵ khi dùng chữ Chánh Định. Chớ không phải là Chánh Định theo cách giảng giải của các Tổ hay Thầy trong các pháp môn sau này. Nếu câu "An Trú Niệm đằng trước mặt" được lập đi lập lại rất nhiều lần trong các kinh nguyên thủy là ư của chữ "Chánh Niệm" th́ câu "Khi nhập thiền, tâm Ngài an trụ vào một điểm": Đệ hiểu đó là cái Chánh Định của Đức Phật khi Ngài lần ṃ vào lúc b́nh minh của Chân Lư trong tuần đầu tiên của Ngài dưới cội Bồ Đề.

Không mặc áo chánh pháp này th́ không thể nào là một tu sĩ theo kiểu Phật Giáo được.

Toàn: Không hiểu "chánh", vạn pháp cứ phân măi, mặc áo nào th́ gọi là tu sĩ đây anh Hai?

HL: Lại ḷng ṿng và uốn éo nữa rồi. Với câu "Vạn Pháp Cứ Phân Măi" đệ hiểu là: V́ Huynh đang đánh vơ Thiếu Lâm (ư của đệ là Bát Chánh Đạo do Đức Phật t́m ra) nay bỗng nhiên pha vài thế của Thái Cực Đạo, ư của đệ là Huynh bỗng nhiên đem cái nhận xét của Tổ, Thầy về "Chánh Định" (Vốn là sự không phân biệt) làm điểm đến nên bị lùng bùng tướng sĩ, v́ rất khó phân thế. Đệ th́ chơi một món "Quyền Anh" nên không bị cái rắc rối khi phân thế: Đệ truy nguyên theo kinh nguyên thủy, Đức Phật bước như thế nào để vào b́nh minh chân lư th́ đệ bước rập khuôn như vậy: Có nghĩa là Ngài cần những yếu tố như là các cơi Hữu Sắc và Vô Sắc để vào Diệt Thọ Tưởng Định th́ đệ làm y chang để vào những thế giới đó, và sau cùng là vào Diệt Thọ Tưởng Định. Tất nhiên lúc Ngài chết như thế nào th́ đệ sẽ không chết theo kiểu như vậy, v́ công việc của đệ chưa xong, Nếu có lúc nó xong, th́ đệ sẽ chết y chang như vậy. Có nghĩa là nhập rồi xuất lia chia y như Ngài đă làm cách đây 2500 năm.

Mến.
 


 

 <<  [Đầu Trang]  [Mục Lục]  [Tập Tin]  [Home]  >>