81. Truyền cái không thể

82. Sân và Không Sân

83. Sợi tóc và trái đất

84. Chia xẻ kinh nghiệm tu tập

85. Bàn căi nhau

86. Phật hay Bụt  

87. Thấy Tướng, thấy Như Lai

88. Địa ngục

89. Tái sanh và 49 ngày

90. Niệm Phật văng sanh

91. Heart of Tibet

92. Chân Không và Chân Như

93. Duy vật hóa Đạo Phật

94. Giấc mơ

95. Mộng và Nghiệp

96. Treo tôn ảnh của Phật

97. Tâm từ

98. Điều phục thân

99. Thần chú Đại Bi và cúng vong

100. Hộ niệm

101. Đạo và Đời  

102. Knowledge is not awareness

103. Ngồi tịnh

104. Từng bước chân thảnh thơi

105. Kiết già vs. bán già

106. Đức Phật và Vô Học  

107. Hướng Tây

108. Đức Phật hay thầy Nhất Hạnh

109. Sư Ajahn

110. An tịnh mà không cần Thiền

111. Thiền

112. Tuổi thọ

113. Không ôm là không ổn

114. Buddhasasana

115. Cám ơn

116. Đại thừa và Tiểu thừa

117. Đặt lại câu hỏi

118. Sơ thiền

119. Ngă

120. Cái Thấy

 [<<]    [>>]

 

TẬP TIN I

Treo tôn ảnh của Phật


<<  [Mục Lục]  [Tập Tin]  >>

11204- Treo Tôn Ảnh của Phật

tuetamchau: Tôi có 1 thắc mắc về việc treo h́nh Phật, Bồ tát là không nên treo trong pḥng ngủ, v́ dựa theo sách cho là bất kính và có tội! (nhứt là pḥng ngủ nữ). Nhưng người treo h́nh th́ lại nói rằng: v́ họ kính Phật, Bồ tát nên mới treo như vậy, họ có thể chiêm ngưỡng Phật, Bồ tát mỗi ngày, và thường hơn là treo nơi pḥng khách hay những pḥng khác, những pḥng họ ít tới hoặc họ ít có khi ở đó lâu. Như thế th́ họ nên làm như thế nào?

GOOD MORNING!

LCD: Kính Chào DH Tuệ Tâm Châu, Viên Diệu, Trí Đạt;

Thưa Quư DH;

Tôi tin chắc rằng khi quư vị đem câu hỏi nên treo tôn ảnh của Phật, Bồ Tát ở chỗ nào để hỏi một vị Tăng, chắc chắn cả trăm vị đều trả lời là nên treo ở những nơi thanh tịnh. Những nơi có mùi hôi th́ chắc chắn là không thanh tịnh rồi, chưa nói là làm cho ta khó chịu, ngay cả mùi hôi... nách. Trong nghi thức thờ cúng, để thanh tịnh hóa đạo tràng, người ta xông trầm hương trước khi hành lễ và trong khói hương thơm ngào ngạt đó, người Phật tử dâng lời nguyện của ḿnh lên Chư Phật, chư Bồ Tát trong bài Nguyện Hương, hay bài ca Trầm Hương Đốt mở đầu các buổi lễ Phật. Trong niềm tôn kính đó, người Phật tử cũng dâng cúng hoa lên bàn thờ Phật, không những để làm đẹp nơi thờ phượng mà c̣n tăng thêm mùi hương thơm. Có thể nói rằng không khí Phật giáo là một không khí tẩm đầy ắp hương hoa: Hoa sen, hoa vô ưu, hoa mạn đà la, Hoa Nghiêm...
HL: Chào Huynh LCD.

Thật ra, hương cúng Chư Phật đă có bàn trong các cuốn Kinh mà người ta sau này không chịu làm theo mà thôi. Cúng hương của chư Phật không ǵ hơn là hương công phu, hương giới luật. Hương này có thể bất chấp chiều gió, có thể bay khắp cả thế gian để trang nghiêm quốc độ. C̣n nếu nói rằng nơi nào cũng có Phật tại sao không thấy ai mang đồ ô uế hay śnh thối lên bàn thờ để cúng? Thế nên những câu chuyện Thiền học thuộc loại “Phùng Phật sát Phật, phùng Tổ sát Tổ” chỉ là những giai thoại, kiểu nói chuyện pḥng trà cho vui vậy thôi, bởi v́ kinh nghiệm tâm linh của mỗi người đạt ngộ không ai giống ai cả. Trạng thái tâm linh bùng vỡ, hoát nhiên đạt ngộ là kết quả của không biết bao nhiêu yếu tố cấu thành của riêng cá nhân đó trong một hoàn cảnh nhất định. Hiện tượng đốn ngộ v́ thế không bao giờ là một hiện tượng sao chép và ta cũng chẳng học hỏi ǵ được từ kinh nghiệm tâm linh của riêng cá nhân đó. Ngay cả một vị Tổ khi truyền y bát cho một đệ tử, ông ta chỉ ẤN CHỨNG cho vị đệ tử này, chứ không phải ông ta truyền thụ kinh nghiệm tâm linh của ḿnh cho vị đệ tử.

LCD: Xin trở lại chuyện treo tôn ảnh, tôi nghĩ rằng việc DH Trí Đạt đem so sánh với người Công Giáo thờ tượng Chúa ở trong pḥng ngủ cũng chẳng khác ǵ đem xoài so sánh với ổi. Xoài là xoài, ổi là ổi. Công giáo là Công giáo, Phật giáo là Phật giáo. Vấn đề đặt ra là Công giáo có cùng một quan  niệm với Phật giáo thế nào là thanh tịnh không? Thế nên vấn đề treo tôn ảnh của Phật, Bồ Tát theo tôi biết, nên được treo ở những nơi thanh tịnh: Bàn thờ, pḥng làm việc,  pḥng khách, pḥng ngủ của tu sĩ hoặc những người độc thân đang tinh tấn tu hành. Nếu tôn ảnh treo trong pḥng ngủ th́ nên treo ở phía đầu giường, nghĩa là không trở chân về phía ảnh tượng. Cái “theo tôi biết” này cũng xin thưa với quư Đạo hữu không phải là những suy nghĩ cá nhân mà là được rút ra từ kinh sách. Trong một quyển kinh nào đó (mà tôi quên tên, nếu DH nào nhớ xin làm ơn nhắc lại) có nói rằng ngay cả những người v́ không ư thức đúng đắn, đem treo, thờ tượng ở những nơi gần chốn bếp núc bay mùi xào nấu hôi hám, người đó sau này sẽ bị quả báo khiếm tật về mũi, hay bị những bệnh liên quan về mũi.
HL: Nhân quả của một khuyết tật trên thân thể có thể xảy ra khi người đó lạm dụng và dùng bộ phận đó để... làm ác pháp. Nay bàn về bộ phận mũi: Mũi dùng để ngửi, nếu lạm dụng về mùi hương để sai khiến, quyến rủ và lường gạt th́ sau này bị bịnh mũi. C̣n tượng Phật hay Bồ Tát th́ ḿnh không thể dùng mùi hương, để sai khiến, quyến rũ lường gạt được nên chắc rằng chuyện trên, nếu có, th́ chỉ là câu nói đùa của ai đó mà thôi.

LCD: Các vị tôn túc cũng hướng dẫn rất rơ về vấn đề này, cũng như về lễ nghi thờ cúng, ảnh tượng phải treo như thế nào cho đúng cách, trong các kinh sách của các Ngài, cụ thể như cố HT Thiền Tâm (Niệm Phật Thập Yếu, Kinh Đại Bi Tâm Đà La Nị...), HT Thắng Hoan (Thờ Cúng và Lễ Bái),....

HL: Tất nhiên là vậy rồi, nhưng chắc rằng các Ngài cũng phải tḥng một câu: "Nếu có điều kiện th́ nên là như vầy, như kia cho phải Đạo. Nhưng nếu không có điều kiện th́... sao cũng được, Phật không chấp." Câu này từ ngay cửa miệng của Thầy Thiền Tâm tại Đại Ninh khi chỉ có đệ và Thầy nói về chuyện Đạo từ trưa cho đến tối.

Mến.
 


 

 <<  [Đầu Trang]  [Mục Lục]  [Tập Tin]  [Home]  >>