Hoa Sen Trên Đá


 

 

161. Chỗ ở của Nghiệp

162. Chỉ giáo cho Dr. Z chút ít

163. Hỷ khó xảy ra

164. Tóm lại

165. Trở lại cây gậy?

166. Hỏi lắc léo

167. Cái ǵ?

168. Điều dạy của Phật

169. Thở?

170. Liêm chính

171. Bỏ nhà đi tu và chữ hiếu

172. Ái Dục

173. Tâm ấn / truyền Tâm

174. Bài hồi hướng

175. Không và Company

176. Xtreme sport

177. Uống Trà

178. Ác nghiệp & Phước báu

179. Chánh định?

180. Nhân duyên vs. Tự chủ

181. Chứng & đắc

182. Sám Hối trong Kagyu

183. Free will

184. Tánh

185. Rỗng lặng

186. Niêm Phật văng sanh

187. A La Húp thời nay

188. Gởi sư tỷ Hồng Như

189. Mới đủ điều kiện bật ra...

190. Ngắm trăng xem hoa

191. Gặp anh Sơn

192. Tứ Như Ư Túc

193. Hết ư

194. Tụi Nhỏ Nhập Lưu

195. Cách xưng hô

196. Giận - Anger!?

197. A Di Đà Phật phóng quang

198. Hiện tượng Sát Na

199. Contemplation on Amida Buddha

200. Ngũ vị hương

201. Thực hành

202. Cô bé hàng xóm

203. Thực tế

 [<<]    [>>]

 

TẬP TIN II

Điều dạy của Phật


<<  [Mục Lục]  [Tập Tin]  >>

34650- 14 điều dạy của Phật

bt: Mới đi làm về, thấy trên bàn có tấm tranh lụa mở ra xem th́ ra là.. 14 điều răn của Phật, xin trích vài câu:

2. Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá.

3. Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại.

4. Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tỵ

6. Tội lớn nhất của đời người là bất hiếu.

7. Đáng thương nhất của đời người là tự ty...

Làm người th́ ai mà không (có khi) dối trá, tự đại, ghen tỵ, tự ty v.v... Muốn tránh được những cái này th́ có cách nào từng bước một để tiêu trừ không?

mến

HL: Dối trá: đụng chạm ngoài đời th́... dối trá là chuyện thường. Thế nhưng khi đă phát tâm tu hành th́ bước đầu tiên nên chọn một khu vực nào đó... để tập... nói thật. Có nghĩa là hễ mà bước vào khu vực đó th́ tu sĩ bắt buộc phải nói thật cho dù có banh thây, nát thịt, hay quê xệ đến chừng nào đi nữa th́ cũng phải nói thiệt.

Cao hơn tư nữa: là kiểm tra tư tưởng liên tục, và hễ hở ra (có nghĩa là dư thời giờ) là thiền định liền. Chữ “liên tục” ở đây là không có chuyện giải lao mà là xiết bù lon cái tư tưởng. Làm như vậy th́ có lúc đuối người và xuống tinh thần v́ thấy cái tư tưởng có quá ghê tởm. Lúc này nên ca hát lên vài câu Pháp Cú cho tỉnh táo rồi làm tiếp, nhưng câu đó như sau:           

            300.     Đệ tử Gotama,

                        Luôn luôn tự tỉnh giác,

                        Vô luận ngày hay đêm,

                        Ư vui niềm bất hại.

            301.     Đệ tử Gotama,

                        Luôn luôn tự tỉnh giác,

                        Vô luận ngày hay đêm,

                        Ư vui tu thiền quán

Hay là nên ngâm nga:

            197.     Vui thay, chúng ta sống,

                        Không hận, giữa hận thù!

                        Giữa những người thù hận,

                        Ta sống, không hận thù!

            198.     Vui thay, chúng ta sống,

                        Không bệnh giữa ốm đau!

                         Giữa những người bệnh hoạn,

                        Ta sống, không ốm đau.

(đệ chế lại chút xíu: thay chữ “ốm đau” thành: bệnh hoạn)

            199.     Vui thay, chúng ta sống,

                        Không rộn giữa rộn ràng;

                        Giữa những người rộn ràng,

                        Ta sống, không rộn ràng.

Và chiêu thức cuối cùng nhưng cũng là chiêu đầu tiên khi đệ thức dậy, đó là kêu to trong tâm cái tên của ḿnh và dạ ba lần:

            -- Phước

            -- Dạ

            -- Phước

            -- Dạ

            -- Phước

            -- Dạ

Chiêu này để tự nhắc nhở với đệ rằng: Ngày hôm nay là ngày Tui điều khiển ông chớ không phải ông lại điều khiển tui như hồi trước khi tui tu.


 

 <<  [Đầu Trang]  [Mục Lục]  [Tập Tin]  [Home]  >>