Hoa Sen Trên Đá

English Corner => English Corner => Tác giả chủ đề:: knguyeniii trong Tháng Mười 11, 2013, 07:31:26 PMTiêu đề: Suggested readings on "the right view"
Gửi bởi: knguyeniii trong Tháng Mười 11, 2013, 07:31:26 PM
Anyone that can provide suggested readings?


Tiêu đề: Re: Suggested readings on "the right view"
Gửi bởi: Rancon trong Tháng Mười 12, 2013, 02:32:04 AM
Hi
Can you be more specific about what you are looking for?


Tiêu đề: Re: Suggested readings on "the right view"
Gửi bởi: Tibu trong Tháng Mười 17, 2013, 08:11:42 PM
Anyone that can provide suggested readings?
http://www.hoasentrenda.com/ThuVienHSTD/DucPhatVaPhatPhap.pdf (http://www.hoasentrenda.com/ThuVienHSTD/DucPhatVaPhatPhap.pdf)
http://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=1876.0 (http://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=1876.0)

Về Chánh Kiến thì:
http://www.hoasentrenda.com/TapTin/TT1/tt1-121to160/152.htm (http://www.hoasentrenda.com/TapTin/TT1/tt1-121to160/152.htm)
http://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=10931.0 (http://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=10931.0)
http://www.hoasentrenda.com/TapTin/TT1/tt1-41to80/57.htm (http://www.hoasentrenda.com/TapTin/TT1/tt1-41to80/57.htm)

Về Chánh Đạo:
http://www.hoasentrenda.com/TapTin/TT1/tt1-41to80/58.htm (http://www.hoasentrenda.com/TapTin/TT1/tt1-41to80/58.htm)

Về Chánh Định: Cái này đọc chậm như rùa thì may ra mới hiểu được, còn hấp tấp mà đọc như tiểu thuyết thì còn lâu mới hiểu nỗi:
http://www.hoasentrenda.com/TapTin/TT2/tt2-161to203/179.htm (http://www.hoasentrenda.com/TapTin/TT2/tt2-161to203/179.htm)

Như vậy đã quá đủ cho knguyeniii hiểu cách thức đọc các tài liệu trong cái chùa trên trời này rồi.
Nên đọc cho kỹ, hiễu cho kỹ, suy nghĩ cho kỹ, và sau cùng nên làm theo cho thật là kỹ.
Nếu không hiểu, sau khi suy nghĩ cho kỹ thì cũng nên hỏi lại cho thật là kỹ đó nghe. ;D ;D ;D


Tiêu đề: Re: Suggested readings on "the right view"
Gửi bởi: CáiGìRồiCũngSẽHết trong Tháng Mười 18, 2013, 03:08:06 AM
Hi Knguyeniii

The English version of  Đức Phật và Phật Pháp called: The Buddha And His Teaching.

Please find an attached of The Buddha And His Teaching (pdf file ).

And if you find those mp3 files of the link below too difficult to hear

http://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=1876.0 (http://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=1876.0)

then you could find similar version of those files at the link below:

http://phatgiaonguyenthuytheravada.wordpress.com/sachnoi/ducphatvaphatphap/ (http://phatgiaonguyenthuytheravada.wordpress.com/sachnoi/ducphatvaphatphap/)

Good Luck ;D ;D ;D


Tiêu đề: Re: Suggested readings on "the right view"
Gửi bởi: BY trong Tháng Mười Hai 25, 2013, 12:01:18 AM
Dear knguyeniii,

This webpage , http://www.budsas.org/ebud/r_view/r_view00.htm (http://www.budsas.org/ebud/r_view/r_view00.htm) , has the below excerpts and more explanations on Right View.

==============
Bhikkhus, just as the dawn is the forerunner and first indication of the rising of the sun, so is right view the forerunner and first indication of wholesome states.

For one of right view, bhikkhus, right intention springs up.   For one of right intention, right speech springs up.   For one of right speech, right action springs up.   For one of right action, right livelihood springs up.   For one of right livelihood, right effort springs up.   For one of right effort, right mindfulness springs up.   For one of right mindfulness, right concentration springs up.   For one of right concentration, right knowledge springs up.   For one of right knowledge, right deliverance springs up.

Anguttara Nikaya 10:121
==============

BY .