Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

24-08-2019, 10:27 PM *
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Tin tức: 1 người đang nhập vào cốc. Tổng số nhập cốc: 15. Thời điểm nhập cốc nhiều nhất: 01:22 PM
  Diễn đàn Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
  Các thống kê chung - minh444
Tổng thời gian Online: 4 ngày, 9 giờ và 21 phút.
Tổng bài viết: 94 bài viết
Số chủ đề đã tạo: 18 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo: 0 số mục thăm dò ý kiến đã tạo
Số lần tham gia bình chọn: 0 số phiếu bầu
Các bài gửi theo thời gian
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Thời gian
Diễn đàn gửi bài nhiều nhất Diễn đàn tham gia nhiều nhất
Tịnh Độ 61
Hoa Thơm Cỏ Lạ 11
Chia Vui 9
Pháp Âm 6
Đề Mục Tu 2
Hộ Phù và Vòng Lưỡng Kim 2
Thông Báo Đạo Tràng 1
Như Lai Thiền 1
Trồng Cây Nhân Sâm 1
Chia Vui 1.1842%
Tịnh Độ 0.8319%
Pháp Âm 0.6873%
Hộ Phù và Vòng Lưỡng Kim 0.4608%
Hoa Thơm Cỏ Lạ 0.0930%
Thông Báo Đạo Tràng 0.0912%
Đề Mục Tu 0.0704%
Trồng Cây Nhân Sâm 0.0604%
Như Lai Thiền 0.0285%
Load 0.03 seconds với 18 câu truy vấn.