Hướng dẫn tải file mp3 và PDF từ máy tính vào Iphone/Ipad/Ipod/Kindle

(1/1)

CáiGìRồiCũngSẽHết:
Để giúp cho ACE tải về và lưu trữ các PDF, mp3  từ Hoa Sen Trên Đá như: Đức Phât Và Phật Pháp, 5 Tập Tin, Phương Pháp Tu Tập, Kinh Trung Bộ III....vào các loại máy tính, Iphone, Ipad, Ipod và máy đọc sách Kindle... hiện nay được dễ dàng hơn. Chúng ta có thể mang nó theo bên mình như hình với bóng và lúc nào rảnh rỗi sau khi công phu, lỡ may đôi lúc mạng internet chập chờn cũng có thể lấy ra đọc bất cứ lúc nào.

1.Tải Pháp Âm vào Iphone, Ipad, Ipod và máy đọc sách Kindle:
Sau khi các File mp3 đã được tải về máy tính từ website www.hoasentrenda.com
Với Iphone/ Ipad/ Ipod:
- Nối Iphone/ Ipad/ Ipod của bạn vào máy tính bằng dây USB.
- Mở Itunes sẽ thấy Iphone/ Ipad/ Ipod của bạn hiện lên trong Itunes và nằm ở cột bên trái.
-Nhấn vào Iphone/ Ipad/ Ipod của bạn trong ITunes để mở ra.
- Mở một cửa sổ window mới, sau đó tìm tới chổ mà mình lưu trử file mp3.
-Chọn file mình muốn bỏ vào Iphone/ Ipad/ Ipod của bạn, sau đó nhấn chuột giữ file đó, rê tới và thả file đó vào cái cột bên phải của Itunes.Là tự động cái file MP3 đó nó lọt vô máy Iphone/ Ipad/ Ipod của bạn.
Với máy đọc sách Kindle:
-Nối máy đọc sách Kindle vào máy tính bằng dây USB. Mở My computer sẽ thấy Kindle trong ổ đĩa của bạn.
-Nhấn chuột hai lần vào chữ Kindle để mở ra, hoặc rê chuột tới chữ Kindle rồi nhấn chuột phải, rồi bấm chữ Open để mở ra.
-Vào mục ‘Music’ trong Kindle, rồi mở nó ra.
-Mở một cửa sổ window mới, sau đó tìm tới chổ mà mình lưu trử file mp3.
-Chọn file mp3 mình muốn bỏ vào máy đọc sách Kindle, sau đó nhấn chuột giữ file đó, rê tới và thả file đó vào mục ‘Music’ mới mở ra ở bên trên.Là tự động cái file MP3 đó nó lọt vô máy Kindle.
2.Tải File PDF vào Iphone, Ipad, máy đọc sách Kindle:
Sau khi các File PDF đã được tải về máy tính từ website www.hoasentrenda.com.
Với Iphone/ Ipad:
-Lên Apple Store, tìm và tải về miễn phí Ibooks.
- Nối Iphone/ Ipad của bạn vào máy tính bằng dây USB.
- Mở Itunes sẽ thấy Iphone/ Ipad của bạn hiện lên trong Itunes và nằm ở cột bên trái.
-Nhấn vào Iphone/ Ipad/ Ipod của bạn trong Itunes để mở ra.
-Sau đó chọn chữ ‘Books’ phải trên cùng, bên phải màn hình, sát ngay chữ ‘Photos’
-Nhấn chuột vô cái ô vuông có cái chữ ‘Sync Books’
-Nhấn chuột vô cái vòng tròn có cái chữ ‘Selected Books’ rồi mình chọn cuốn sách mình muốn đưa và Iphone/ Ipad của mình, tức là mình chỉ chọn cuốn sách mình thích, hoặc là nhấn chuột vô cái chữ ‘All Books’, để chọn hết tất cả sách có trong máy tính của mình.
-Sau đó nhấn vào chữ ‘Apply’ thì tự động cái sách mình chọn hay tất cả sách mình có trong máy tính nó chạy vào Iphone/ Ipad của mình.
-Sau đó thì mở phần Ibooks mới tải về máy Iphone/Ipad của mình, thì thấy sách ở trong đó.
Với máy đọc sách Kindle:
-Nối máy đọc sách Kindle vào máy tính bằng dây USB. Mở My computer sẽ thấy Kindle trong ổ đĩa của bạn.
-Nhấn chuột hai lần vào chữ Kindle để mở ra, hoặc rê chuột tới chữ Kindle rồi nhấn chuột phải, rồi bấm chữ Open để mở ra.
-Vào mục ‘Book’ trong Kindle, rồi mở nó ra.
-Mở một cửa sổ window mới, sau đó tìm tới chổ mà mình lưu trử file PDF.
-Chọn file PDF mình muốn bỏ vào máy đọc sách Kindle, sau đó nhấn chuột giữ file đó, rê tới và thả file đó vào mục ‘Book’ mới mở ra ở bên trên.Là tự động cái file PDF đó nó lọt vô máy Kindle.

Nguyện Đồng Tu Hành Đồng Thành Tựu.
 :D :D :D

Navigation

[0] Message Index