Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

25-08-2019, 04:12 AM *
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Tin tức: 1 người đang nhập vào cốc. Tổng số nhập cốc: 2. Thời điểm nhập cốc nhiều nhất: 01:22 PM
   Diễn đàn   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Cô Ba Hột Nút - ông Vân  (Đọc 811 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
hstd
Global Moderator
*****

Bài viết: 256


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hstd Global Moderator
vào lúc: 30-01-2018, 09:21 PM

Xin mời bà con nghe bài chuyển âm Cô Ba Hột Nút - Ông Vân
01-Giới thiệu
http://www.hoasentrenda.org/Audio/CoBaHotNut-OngVan/01-GioiThieu_mix.mp3
02-Cư sĩ
http://www.hoasentrenda.org/Audio/CoBaHotNut-OngVan/02-CuSi_mix.mp3
03-Bồ Tát
http://www.hoasentrenda.org/Audio/CoBaHotNut-OngVan/03-BoTat_mix.mp3
04-Đệ tử thành công đầu tiên
http://www.hoasentrenda.org/Audio/CoBaHotNut-OngVan/04-DeTuThanhCongDauTien_mix.mp3
05-Linh ảnh Quan Thế Âm
http://www.hoasentrenda.org/Audio/CoBaHotNut-OngVan/05-LinhAnhQuanTheAm_mix.mp3
06-Đắc quả A La Hán
http://www.hoasentrenda.org/Audio/CoBaHotNut-OngVan/06-DacQuaALaHan_mix.mp3
07-Pháp môn Kim Cang
http://www.hoasentrenda.org/Audio/CoBaHotNut-OngVan/07-PhapMonKimCang_mix.mp3
08-Học Kinh Hoa Nghiêm
http://www.hoasentrenda.org/Audio/CoBaHotNut-OngVan/08-HocKinhHoaNghiem_mix.mp3
09-Liên Hoa Tạng
http://www.hoasentrenda.org/Audio/CoBaHotNut-OngVan/09-LienHoaTang_mix.mp3
10-Chuông trống Bát Nhã
http://www.hoasentrenda.org/Audio/CoBaHotNut-OngVan/10-ChuongTrongBatNha_mix.mp3
11-Tình thầy trò
http://www.hoasentrenda.org/Audio/CoBaHotNut-OngVan/11-TinhThayTro_mix.mp3
12-Hộ phù
http://www.hoasentrenda.org/Audio/CoBaHotNut-OngVan/12-HoPhu.mp3
13-An Rồng
http://www.hoasentrenda.org/Audio/CoBaHotNut-OngVan/13-AnRong_mix.mp3
14-Gánh nghiệp
http://www.hoasentrenda.org/Audio/CoBaHotNut-OngVan/14-GanhNghiep.mp3
15-Ông Vân bệnh
http://www.hoasentrenda.org/Audio/CoBaHotNut-OngVan/15-OngVanBenh.mp3
16-Đám tang ông Vân
http://www.hoasentrenda.org/Audio/CoBaHotNut-OngVan/16-DamTangOngVan.mp3
17-Chia sẻ kinh nghiệm
http://www.hoasentrenda.org/Audio/CoBaHotNut-OngVan/17-ChiaSeKinhNghiem.mp3
18-Bảo kê - Tịnh Độ có từ bao giờ
http://www.hoasentrenda.org/Audio/CoBaHotNut-OngVan/18-BaoKe-TinhDoCoTuBaoGio_mix.mp3
19-Chuyện Tagaki và Kimico
http://www.hoasentrenda.org/Audio/CoBaHotNut-OngVan/19-ChuyenTagakiVaKimico_mix.mp3
20-Bài thơ và câu chuyện về tranh khắc gỗ Quan Thế Âm
http://www.hoasentrenda.org/Audio/CoBaHotNut-OngVan/20-BaiThoVaCauChuyenVeTranhKhacGoQTA_mix.mp3
21-Nhớ cô Vân - Hứng nước từ máy giặt
http://www.hoasentrenda.org/Audio/CoBaHotNut-OngVan/21-NhoCoVan-HungNuocTuMayGiat_mix.mp3
22-Tu rồi thì đâu có chuyện đi chơi
http://www.hoasentrenda.org/Audio/CoBaHotNut-OngVan/22-TuRoiThiDauCoChuyenDiChoi.mp3
23-Thầy Tibu kể chuyện cái ống đen
http://www.hoasentrenda.org/Audio/CoBaHotNut-OngVan/23-ThayTibuKeChuyenCaiOngDen.mp3
24-Thầy Tibu giải bày
http://www.hoasentrenda.org/Audio/CoBaHotNut-OngVan/24-ThayTibuGiaiBay.mp3
25-Thầy Tibu giải bày (tt)
http://www.hoasentrenda.org/Audio/CoBaHotNut-OngVan/25-ThayTibuGiaiBay-tieptheo.mp3
26-Chuyện tên cướp và cô gái
http://www.hoasentrenda.org/Audio/CoBaHotNut-OngVan/26-ChuyenTenCuopVaCoGai_mix.mp3
27- Giải đáp cho Út
http://www.hoasentrenda.org/Audio/CoBaHotNut-OngVan/27-UtHoi.mp3
28-Sự sự vô ngại
http://www.hoasentrenda.org/Audio/CoBaHotNut-OngVan/28-SuSuVoNgai.mp3
29-Chuyện độ tử cho ba của Bảo thợ hồ
http://www.hoasentrenda.org/Audio/CoBaHotNut-OngVan/29-ChuyenDoTuBaCuaBaoTH.mp3
30-Chuyện độ tử cho má của Bảo thợ hồ
http://www.hoasentrenda.org/Audio/CoBaHotNut-OngVan/30-ChuyenDoTuMaCuaBaoTH.mp3
31-Nguyện gặp cô Vân
http://www.hoasentrenda.org/Audio/CoBaHotNut-OngVan/31-NguyenGapCoVan.mp3
32-Vài lời chia sẻ
http://www.hoasentrenda.org/Audio/CoBaHotNut-OngVan/32-VaiLoiChiaSe.mp3
33-Trả lời cho chim sẻ
http://www.hoasentrenda.org/Audio/CoBaHotNut-OngVan/33-TraLoiChoChimSe.mp3
34-Dán Tam Tôn
http://www.hoasentrenda.org/Audio/CoBaHotNut-OngVan/34-DanTamTon.mp3
35-Chuông trống Bát Nhã
http://www.hoasentrenda.org/Audio/CoBaHotNut-OngVan/35-ChuongTrongBatNha.mp3
36-Bức phù điêu và chân dung ngài A Di Đà
http://www.hoasentrenda.org/Audio/CoBaHotNut-OngVan/36-BucPhuDieuVaChanDungNgaiADiDa.mp3
37-Ông Ù
http://www.hoasentrenda.org/Audio/CoBaHotNut-OngVan/37-OngU_mix.mp3
38-Sự sự vô ngại 1
http://www.hoasentrenda.org/Audio/CoBaHotNut-OngVan/38-SuSuVoNgai-1.mp3
39-Sự sự vô ngại 2
http://www.hoasentrenda.org/Audio/CoBaHotNut-OngVan/39-SuSuVoNgai-2.mp3
40-Sự sự vô ngại 3
http://www.hoasentrenda.org/Audio/CoBaHotNut-OngVan/40-SuSuVoNgai-3.mp3
41-Sự sự vô ngại 4
http://www.hoasentrenda.org/Audio/CoBaHotNut-OngVan/41-SuSuVoNgai-4.mp3
42-Lời của người đọc
http://www.hoasentrenda.org/Audio/CoBaHotNut-OngVan/42-LoiKetCuaNguoiDoc.mp3
Cảm ơn SmileySmileySmiley
« Sửa lần cuối: 28-06-2019, 01:34 AM gửi bởi hoasentrenda »
Logged
Trang: [1]   Lên
 
 
Chuyển tới:  

Load 0.038 seconds với 21 câu truy vấn.