Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

25-08-2019, 04:39 AM *
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Tin tức: 1 người đang nhập vào cốc. Tổng số nhập cốc: 2. Thời điểm nhập cốc nhiều nhất: 01:22 PM
   Diễn đàn   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Hướng dẫn thực hành Tịnh Độ (audio)  (Đọc 1429 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
hstd
Global Moderator
*****

Bài viết: 256


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hstd Global Moderator
vào lúc: 27-10-2018, 12:19 AM

Audio sách Hướng dẫn thực hành Tịnh Độ

Link mp3 nguyên cuốn sách: http://www.hoasentrenda.org/Audio/Irvine2018/HD-Thuc-hanh-Tinh-Do/Huong-dan-thuc-hanh-Tinh-Do-all.mp3

Link file PDF Hướng dẫn thực hành Tịnh Độ:
http://www.hoasentrenda.org/ThuVienHSTD/HD_TinhDo14-A4-V6.pdf

Link mp3 theo từng phần trong sách:

PHẦN I: TỊNH ĐỘ
A. TỊNH ĐỘ LÀ GÌ?   
http://www.hoasentrenda.org/Audio/Irvine2018/HD-Thuc-hanh-Tinh-Do/01-Phan1.A-TinhDoLaGi.mp3

B. CHÀO CÁC BẠN MÊ TỊNH ĐỘ
http://www.hoasentrenda.org/Audio/Irvine2018/HD-Thuc-hanh-Tinh-Do/02-Phan1.B-ChaoCacBanMeTinhDo.mp3

C. CHUẨN BỊ NIỆM PHẬT
http://www.hoasentrenda.org/Audio/Irvine2018/HD-Thuc-hanh-Tinh-Do/03-Phan1.C-ChuanBiNiemPhat.mp3

D. KỸ THUẬT NIỆM PHẬT
http://www.hoasentrenda.org/Audio/Irvine2018/HD-Thuc-hanh-Tinh-Do/04-Phan1.D-KyThuatNiemPhat.mp3

E. AN TRÚ CHÁNH NIỆM ĐẰNG TRƯỚC MẶT
http://www.hoasentrenda.org/Audio/Irvine2018/HD-Thuc-hanh-Tinh-Do/05-Phan1.E-AnTruChanhNiemDangTruocMat.mp3

F. NIỆM PHẬT - CÔNG PHU HẰNG NGÀY
http://www.hoasentrenda.org/Audio/Irvine2018/HD-Thuc-hanh-Tinh-Do/06-Phan1.F-NiemPhatCongPhuHangNgay.mp3

G. NIỆM PHẬT RẢI TÂM TỪ - QUÁN CHẤM ĐỎ
http://www.hoasentrenda.org/Audio/Irvine2018/HD-Thuc-hanh-Tinh-Do/07-Phan1.G-NiemPhatRaiTamTu-QuanChamDo.mp3

H. NIỆM PHẬT - KỸ THUẬT VÀ NIỆM LỰC
http://www.hoasentrenda.org/Audio/Irvine2018/HD-Thuc-hanh-Tinh-Do/08-Phan1.H-NiemPhatKyThuatVaNiemLuc.mp3

I. ĐÔNG PHƯƠNG TỊNH ĐỘ
http://www.hoasentrenda.org/Audio/Irvine2018/HD-Thuc-hanh-Tinh-Do/09-Phan1.I-DongPhuongTinhDo.mp3

PHẦN II: HỒI HƯỚNG CÔNG PHU
http://www.hoasentrenda.org/Audio/Irvine2018/HD-Thuc-hanh-Tinh-Do/10-Phan2-HoiHuongCongPhu.mp3

PHẦN III: PHƯƠNG PHÁP ĐỘ TỬ - HỘ NIỆM
A. NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
http://www.hoasentrenda.org/Audio/Irvine2018/HD-Thuc-hanh-Tinh-Do/11-Phan3.A-NiemPhatADiDa.mp3

B. ĐỘ TỬ - HỘ NIỆM
1. Vào lúc chết, có hai việc đáng kể
2. Tụng Kinh
http://www.hoasentrenda.org/Audio/Irvine2018/HD-Thuc-hanh-Tinh-Do/12-Phan3.B.01va02-Niem-Phat-Tung-Kinh.mp3

3. Hộ niệm - Trước Xác Chết
http://www.hoasentrenda.org/Audio/Irvine2018/HD-Thuc-hanh-Tinh-Do/13-Phan3.B.03-Ho-niem-truoc-xac-chet.mp3

4. Hộ Niệm - Vắng mặt
http://www.hoasentrenda.org/Audio/Irvine2018/HD-Thuc-hanh-Tinh-Do/14-Phan3.B.04-Ho-niem-vang-mat.mp3

5. Độ Tử - Hấp Hối   
http://www.hoasentrenda.org/Audio/Irvine2018/HD-Thuc-hanh-Tinh-Do/15-Phan3.B.05-Do-tu-hap-hoi.mp3

6. Kiểm Tra Điểm Nóng Cuối Cùng
http://www.hoasentrenda.org/Audio/Irvine2018/HD-Thuc-hanh-Tinh-Do/16-Phan3.B.06-Kiem-tra-diem-nong-cuoi-cung.mp3

7. Hộ Niệm - thân trung ấm giảm đau trong vòng 49 ngày đầu?
http://www.hoasentrenda.org/Audio/Irvine2018/HD-Thuc-hanh-Tinh-Do/17-Phan3.B.07.Ho-niem-than-trung-am.mp3

8. Hộ niệm - Độ Vong Linh người thân đã chết lâu năm
http://www.hoasentrenda.org/Audio/Irvine2018/HD-Thuc-hanh-Tinh-Do/18-Phan3.B.08-Ho-niem-do-vong-linh-lau-nam.mp3

9. Chuông Trống Bát nhã
http://www.hoasentrenda.org/Audio/Irvine2018/HD-Thuc-hanh-Tinh-Do/19-Phan3.B.09-Chuong-trong-bat-nha.mp3

10. Cúng Thí Thực
http://www.hoasentrenda.org/Audio/Irvine2018/HD-Thuc-hanh-Tinh-Do/20-Phan3.B.10-Cung-thi-thuc.mp3

PHẦN IV: NHẬN PHÁP & QUÁN ĐẢNH
http://www.hoasentrenda.org/Audio/Irvine2018/HD-Thuc-hanh-Tinh-Do/21-Phan4-NhanPhapVaQuanDanh.mp3


Ghi chú:


Thầy ơi cho con hỏi: Âm thanh của chữ Hrih phát âm như thế nào là đúng ạ ?

Thầy Tibu trả lời:
Tất cả các âm thanh của Thần Chú, đều nên được thần giao cách cảm là đúng gốc nhất.

Còn dùng miệng mà đọc thì chỉ là cái ngọn mà thôi.

Thông thường là khi đạt được trình độ Tứ Thiền Hữu Sắc mạnh. Lúc đó tất cả các Thần Chú đều được thần giao cách cảm.

Lúc đó nguyên cả hệ thần kinh bị dao động và âm thanh Thần Chú lúc đó mới có thần lực chỉnh sửa hệ thần kinh cho trùng hợp ngay chốc vào nguồn gốc của câu Thần Chú và dĩ nhiên, Thần Chú rất là linh. Không cần đọc nhiều lần. Mà chỉ cần một biến (một lần) là xong luôn.

Như vậy Thần Chú khi đọc lại bằng miệng chỉ là một gợi ý.

Cho nên sai số cũng rất là nhiều (tùy vào giọng người đọc).

Nhưng một khi được thần giao cách cảm thì ai cũng đọc như nhau! Đó là một mầu nhiệm của âm thanh.
« Sửa lần cuối: 27-10-2018, 06:57 AM gửi bởi hstd »
Logged
hstd
Global Moderator
*****

Bài viết: 256


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hstd Global Moderator
Trả lời #1 vào lúc: 27-10-2018, 05:15 PM

Hướng dẫn tải file mp3 trên trình duyệt chrome của điện thoại

Nhấp vào đường link mp3 cần tải


Sau đó lần lượt nhấp vào vùng bôi đỏ của các hình sau
Logged
Trang: [1]   Lên
 
 
Chuyển tới:  

Load 0.03 seconds với 21 câu truy vấn.