Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

25-08-2019, 04:54 AM *
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Tin tức: 4 người đang nhập vào cốc. Tổng số nhập cốc: 4. Thời điểm nhập cốc nhiều nhất: 01:22 PM
   Diễn đàn   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1] 2   Xuống
 
Chủ đề: Rong Rêu 2019  (Đọc 2571 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
TamDao
Khách
Người gởi: TamDao Khách
vào lúc: 06-06-2019, 07:05 PM

Ngài Anan

Link mp3:
http://www.hoasentrenda.org/Audio/RongReu2019/03-Ngai-Anan.mp3

Nội dung:
- 4 điều đời, 4 điều đạo
- Ngài Anan thư giãn và ngộ đạo
- Âm thanh và nhập định
- Phật giáo và linh hồn
- A La Hán Thích Thông Lạc và vấn đề linh hồn, tư tưởng

---------------------------

Đoạn ghi âm Rong Rêu 2019 đã bị khóa nên TamDao xin mở đề tài này để biện hộ cho Hòa Thượng Thích Thông Lạc qua đoạn ghi âm này.  

Có lẽ Thầy Tibu hiểu nhầm ý Hòa thượng Thông Lạc?  HT Thông Lạc có nói HT đã tu xong rồi, không còn phải tu nữa. Việc HT Thông Lạc chết chôn chỉ là việc phù hợp với phong tục người Việt xưa nay.

Trong quyển Những Lời Gốc Phật Dạy - Tập 1, HT Thông Lạc có lý giải Kinh Bát Thành về những tu sĩ đã vào Chánh Định nhưng chưa tu xong vẫn có thể chứng đắc Niết Bàn sau khi chết.  Một số tu sĩ đạt được Sơ Thiền rồi nhưng bị chết khi chưa tu xong thì nên chết chôn, giữ thân Sắc Uẩn cho Tưởng Uẩn nương vào để tu tiếp một đoạn nữa. Những tu sĩ này vẫn có thể tiếp tục dùng Tưởng Uẩn tu tiếp, đoạt diệt các Lậu và chứng đạt Niết Bàn như Kinh Bát Thành đã dạy.

Thông thường khi chết, 5 Uẩn tan rã chỉ còn nghiệp lực đi tái sanh. Do tu sĩ đã có thành tựu Sơ Thiền (Ly Dục Ly Bất Thiện Pháp) nên nghiệp lực thiện này không tương ưng tái sanh làm người (có dục), Tưởng Uẩn của tu sĩ vẫn có thể nương vào Sắc Uẩn (Thân xác không hoại diệt) để tu tiếp.

Riêng bản thân HT Thông Lạc đã tu xong và không cần phải tu tiếp nên chôn hay đốt chỉ là thân cát bụi.

Thầy Tibu cho rằng HT Thông Lạc trụ ở Vô Sắc nên không thấy được linh hồn.
TamDao hiểu HT không cần trụ vào định nào cả. Do tâm đã hết Tham Sân Si và bất động với các pháp nên HT không cần trụ vào định mà vẫn thanh tịnh và trong sạch. Khi cần dùng Tam Minh, HT sẽ nhập Tứ Thiền (Sắc Uẩn và Tưởng Uẩn đã ngưng hoạt động), sử dụng Thức Uẩn để thấu rõ mọi chuyện. Thức Uẩn ở Tứ Thiền (hay còn gọi là Tâm Thức hoặc Thức Thức) không còn sự nhiễu sóng của Sắc Thức và Tưởng Thức nên cái biết không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Đây là cái biết của bậc Vô Lậu, A La Hán. Những người chưa tu xong.  Tham Sân Si chưa diệt trừ nên vẫn cần phải trụ vào Định mới không bị Tham Sân Si.

HT Thông Lạc cho rằng Sơ Thiền, Nhị Thiền, Tam Thiền và Tứ Thiền là Tứ Thánh Định. Còn những Định Vô Sắc là Định Tưởng của ngoại đạo. Ngày xưa Đức Phật đã chứng những Định Tưởng Vô Sắc và bỏ không tập nữa. Đường lối của HT Thông Lạc không tu về những loại Định Tưởng Vô Sắc nên chắc rằng HT Thông Lạc không trụ ở Vô Sắc. 

Đoạn ghi âm có nói HT Thông Lạc có Tam Minh mà vẫn thấy chệch choạc.  
Một người đã không còn Tham Sân Si hoàn toàn, tức nhập vào trạng thái vô lậu hoàn toàn thì cái gì khiến Tam Minh của HT thấy sai?  Nếu đã thấy sai thì tại sao gọi là Vô Lậu?  Nếu không Vô Lậu thì vẫn chưa đắc đạo.

Do đó hễ đắc đạo thì Tam Minh phải thấy đúng và không thể nào có nghiệp che.  Khi xuất định, vị đó sống chung với thân nghiệp nhưng tâm không còn Tham Sân Si. Khi dùng Tam Minh với tâm đã không còn Lậu thì không thể nào bị nghiệp che hay chi phối.  Nếu tu chứng đạo rồi mà vẫn còn thấy sai thì không thể nào la bậc chứng đạo được.

Hy vọng chúng ta không chê lầm một bậc A La Hán.


Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 5812


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 07-06-2019, 07:24 AM


Ngài Anan

 

Link mp3:

http://www.hoasentrenda.org/Audio/RongReu2019/03-Ngai-Anan.mp3

 

Nội dung:

- 4 điều đời, 4 điều đạo

- Ngài Anan thư giãn và ngộ đạo

- Âm thanh và nhập định

- Phật giáo và linh hồn

- A La Hán Thích Thông Lạc và vấn đề linh hồn, tư tưởng

 

---------------------------

 

Đoạn ghi âm Rong Rêu 2019 đã bị khóa nên TamDao xin mở đề tài này để biện hộ cho Hòa Thượng Thích Thông Lạc qua đoạn ghi âm này.  

 

Có lẽ Thầy Tibu hiểu nhầm ý Hòa thượng Thông Lạc?  HT Thông Lạc có nói HT đã tu xong rồi, không còn phải tu nữa. Việc HT Thông Lạc chết chôn chỉ là việc phù hợp với phong tục người Việt xưa nay.

 

Trong quyển Những Lời Gốc Phật Dạy - Tập 1, HT Thông Lạc có lý giải Kinh Bát Thành về những tu sĩ đã vào Chánh Định nhưng chưa tu xong vẫn có thể chứng đắc Niết Bàn sau khi chết.  Một số tu sĩ đạt được Sơ Thiền rồi nhưng bị chết khi chưa tu xong thì nên chết chôn, giữ thân Sắc Uẩn cho Tưởng Uẩn nương vào để tu tiếp một đoạn nữa. Những tu sĩ này vẫn có thể tiếp tục dùng Tưởng Uẩn tu tiếp, đoạt diệt các Lậu và chứng đạt Niết Bàn như Kinh Bát Thành đã dạy.

 

Thông thường khi chết, 5 Uẩn tan rã chỉ còn nghiệp lực đi tái sanh. Do tu sĩ đã có thành tựu Sơ Thiền (Ly Dục Ly Bất Thiện Pháp) nên nghiệp lực thiện này không tương ưng tái sanh làm người (có dục), Tưởng Uẩn của tu sĩ vẫn có thể nương vào Sắc Uẩn (Thân xác không hoại diệt) để tu tiếp.

 

Riêng bản thân HT Thông Lạc đã tu xong và không cần phải tu tiếp nên chôn hay đốt chỉ là thân cát bụi.

 

Thầy Tibu cho rằng HT Thông Lạc trụ ở Vô Sắc nên không thấy được linh hồn.

TamDao hiểu HT không cần trụ vào định nào cả. Do tâm đã hết Tham Sân Si và bất động với các pháp nên HT không cần trụ vào định mà vẫn thanh tịnh và trong sạch. Khi cần dùng Tam Minh, HT sẽ nhập Tứ Thiền (Sắc Uẩn và Tưởng Uẩn đã ngưng hoạt động), sử dụng Thức Uẩn để thấu rõ mọi chuyện. Thức Uẩn ở Tứ Thiền (hay còn gọi là Tâm Thức hoặc Thức Thức) không còn sự nhiễu sóng của Sắc Thức và Tưởng Thức nên cái biết không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Đây là cái biết của bậc Vô Lậu, A La Hán. Những người chưa tu xong.  Tham Sân Si chưa diệt trừ nên vẫn cần phải trụ vào Định mới không bị Tham Sân Si.

 

HT Thông Lạc cho rằng Sơ Thiền, Nhị Thiền, Tam Thiền và Tứ Thiền là Tứ Thánh Định. Còn những Định Vô Sắc là Định Tưởng của ngoại đạo. Ngày xưa Đức Phật đã chứng những Định Tưởng Vô Sắc và bỏ không tập nữa. Đường lối của HT Thông Lạc không tu về những loại Định Tưởng Vô Sắc nên chắc rằng HT Thông Lạc không trụ ở Vô Sắc. 

 

Đoạn ghi âm có nói HT Thông Lạc có Tam Minh mà vẫn thấy chệch choạc.  

Một người đã không còn Tham Sân Si hoàn toàn, tức nhập vào trạng thái vô lậu hoàn toàn thì cái gì khiến Tam Minh của HT thấy sai?  Nếu đã thấy sai thì tại sao gọi là Vô Lậu?  Nếu không Vô Lậu thì vẫn chưa đắc đạo.

 

Do đó hễ đắc đạo thì Tam Minh phải thấy đúng và không thể nào có nghiệp che.  Khi xuất định, vị đó sống chung với thân nghiệp nhưng tâm không còn Tham Sân Si. Khi dùng Tam Minh với tâm đã không còn Lậu thì không thể nào bị nghiệp che hay chi phối.  Nếu tu chứng đạo rồi mà vẫn còn thấy sai thì không thể nào la bậc chứng đạo được.

 

Hy vọng chúng ta không chê lầm một bậc A La Hán.

Thưa Thầy TamDao và bà con.

Con là tibu xin lỗi trước quý Thầy là:

1. Chuyện Thầy Thông Lạc khởi nguồn từ lúc con gặp Thầy Thanh Từ, cùng với Thầy Thông Lạc tại chùa Quán Thế Âm ngay

    bên bờ Hồ Xuân Hương Đà Lạt.

2. Lúc mà Thầy Thông Lạc còn theo Thầy Thanh Từ (sau này Thầy Thông Lạc bị Thầy Thanh Từ không chấp nhận Thầy

    Thông Lạc nữa): Có nghĩa là, lúc mà Tu Viện của Thầy Thông Lạc chưa được thành lập.

3. Lúc đó con (tibu) đã có thấy Thầy Thông Lạc, và có nói:

    - - Chớ ông đứng ở đây làm gì? Sao ông không về và làm cái chuyện của ông đi?

    Ý của câu trên là:

    Thầy Thông Lạc đã tu xong rồi, thì nên đi độ sanh! Chớ ở chỗ này để làm cái gì?

4. Sau đó trên internet có dấy lên một phong trào bàn về Thầy Thông Lạc. Đại ý là qua việc dẫn kinh sách và có kết luận là

    Thầy Thông Lạc chưa chứng đắc Tam Minh. Chưa thành A La Hán...

5. Lúc đó đơn thân độc mã: con là tibu (hoasentrenda) đã có nói là:

    Thầy Thông Lạc đã tu xong rồi.

    Đã là một A La Hán.

Như vậy, thưa Thầy TamDao, nếu chỉ căn cứ vào nhận định của sách vở... thì việc khẳng định này nọ rất là xa vời.

Con, tibu, ước mong rằng sau này hể mà Thầy có thấy việc gì về Tâm Linh (chữa hoa) thì quý Thầy cũng nên thấy qua Thiên Nhãn.

Còn nếu chỉ là ước đoán này nọ qua lý luận, hoặc là qua sách vở... thì chưa có thuyết phục lắm và sự nhầm lẫn vẫn cứ xảy ra.

Nay, con kính chào quý Thầy.
===============

Xí mê:

Tụi con (tibu và admin) đã khóa chủ đề để tránh vụ đăng này, đăng nọ vì việc này làm loãn topic đi.
Cho nên kính xin quý Thầy và quý bà con thông cảm chờ đợi ít lâu. Để xong chủ đề rong rêu cái đã nghe quý Thầy và quý bà con Wink Smiley Cheesy
« Sửa lần cuối: 07-06-2019, 07:34 AM gửi bởi Tibu »
Logged
khanhkhoa
Newbie
*

Bài viết: 12


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: khanhkhoa
Trả lời #2 vào lúc: 07-06-2019, 03:58 PM


Ngài Anan

 

Link mp3:

http://www.hoasentrenda.org/Audio/RongReu2019/03-Ngai-Anan.mp3

 

Nội dung:

- 4 điều đời, 4 điều đạo

- Ngài Anan thư giãn và ngộ đạo

- Âm thanh và nhập định

- Phật giáo và linh hồn

- A La Hán Thích Thông Lạc và vấn đề linh hồn, tư tưởng

 

---------------------------

 

Đoạn ghi âm Rong Rêu 2019 đã bị khóa nên TamDao xin mở đề tài này để biện hộ cho Hòa Thượng Thích Thông Lạc qua đoạn ghi âm này.  

 

Có lẽ Thầy Tibu hiểu nhầm ý Hòa thượng Thông Lạc?  HT Thông Lạc có nói HT đã tu xong rồi, không còn phải tu nữa. Việc HT Thông Lạc chết chôn chỉ là việc phù hợp với phong tục người Việt xưa nay.

 

Trong quyển Những Lời Gốc Phật Dạy - Tập 1, HT Thông Lạc có lý giải Kinh Bát Thành về những tu sĩ đã vào Chánh Định nhưng chưa tu xong vẫn có thể chứng đắc Niết Bàn sau khi chết.  Một số tu sĩ đạt được Sơ Thiền rồi nhưng bị chết khi chưa tu xong thì nên chết chôn, giữ thân Sắc Uẩn cho Tưởng Uẩn nương vào để tu tiếp một đoạn nữa. Những tu sĩ này vẫn có thể tiếp tục dùng Tưởng Uẩn tu tiếp, đoạt diệt các Lậu và chứng đạt Niết Bàn như Kinh Bát Thành đã dạy.

 

Thông thường khi chết, 5 Uẩn tan rã chỉ còn nghiệp lực đi tái sanh. Do tu sĩ đã có thành tựu Sơ Thiền (Ly Dục Ly Bất Thiện Pháp) nên nghiệp lực thiện này không tương ưng tái sanh làm người (có dục), Tưởng Uẩn của tu sĩ vẫn có thể nương vào Sắc Uẩn (Thân xác không hoại diệt) để tu tiếp.

 

Riêng bản thân HT Thông Lạc đã tu xong và không cần phải tu tiếp nên chôn hay đốt chỉ là thân cát bụi.

 

Thầy Tibu cho rằng HT Thông Lạc trụ ở Vô Sắc nên không thấy được linh hồn.

TamDao hiểu HT không cần trụ vào định nào cả. Do tâm đã hết Tham Sân Si và bất động với các pháp nên HT không cần trụ vào định mà vẫn thanh tịnh và trong sạch. Khi cần dùng Tam Minh, HT sẽ nhập Tứ Thiền (Sắc Uẩn và Tưởng Uẩn đã ngưng hoạt động), sử dụng Thức Uẩn để thấu rõ mọi chuyện. Thức Uẩn ở Tứ Thiền (hay còn gọi là Tâm Thức hoặc Thức Thức) không còn sự nhiễu sóng của Sắc Thức và Tưởng Thức nên cái biết không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Đây là cái biết của bậc Vô Lậu, A La Hán. Những người chưa tu xong.  Tham Sân Si chưa diệt trừ nên vẫn cần phải trụ vào Định mới không bị Tham Sân Si.

 

HT Thông Lạc cho rằng Sơ Thiền, Nhị Thiền, Tam Thiền và Tứ Thiền là Tứ Thánh Định. Còn những Định Vô Sắc là Định Tưởng của ngoại đạo. Ngày xưa Đức Phật đã chứng những Định Tưởng Vô Sắc và bỏ không tập nữa. Đường lối của HT Thông Lạc không tu về những loại Định Tưởng Vô Sắc nên chắc rằng HT Thông Lạc không trụ ở Vô Sắc. 

 

Đoạn ghi âm có nói HT Thông Lạc có Tam Minh mà vẫn thấy chệch choạc.  

Một người đã không còn Tham Sân Si hoàn toàn, tức nhập vào trạng thái vô lậu hoàn toàn thì cái gì khiến Tam Minh của HT thấy sai?  Nếu đã thấy sai thì tại sao gọi là Vô Lậu?  Nếu không Vô Lậu thì vẫn chưa đắc đạo.

 

Do đó hễ đắc đạo thì Tam Minh phải thấy đúng và không thể nào có nghiệp che.  Khi xuất định, vị đó sống chung với thân nghiệp nhưng tâm không còn Tham Sân Si. Khi dùng Tam Minh với tâm đã không còn Lậu thì không thể nào bị nghiệp che hay chi phối.  Nếu tu chứng đạo rồi mà vẫn còn thấy sai thì không thể nào la bậc chứng đạo được.

 

Hy vọng chúng ta không chê lầm một bậc A La Hán.

Thưa Thầy TamDao và bà con.

Con là tibu xin lỗi trước quý Thầy là:

1. Chuyện Thầy Thông Lạc khởi nguồn từ lúc con gặp Thầy Thanh Từ, cùng với Thầy Thông Lạc tại chùa Quán Thế Âm ngay

    bên bờ Hồ Xuân Hương Đà Lạt.

2. Lúc mà Thầy Thông Lạc còn theo Thầy Thanh Từ (sau này Thầy Thông Lạc bị Thầy Thanh Từ không chấp nhận Thầy

    Thông Lạc nữa): Có nghĩa là, lúc mà Tu Viện của Thầy Thông Lạc chưa được thành lập.

3. Lúc đó con (tibu) đã có thấy Thầy Thông Lạc, và có nói:

    - - Chớ ông đứng ở đây làm gì? Sao ông không về và làm cái chuyện của ông đi?

    Ý của câu trên là:

    Thầy Thông Lạc đã tu xong rồi, thì nên đi độ sanh! Chớ ở chỗ này để làm cái gì?

4. Sau đó trên internet có dấy lên một phong trào bàn về Thầy Thông Lạc. Đại ý là qua việc dẫn kinh sách và có kết luận là

    Thầy Thông Lạc chưa chứng đắc Tam Minh. Chưa thành A La Hán...

5. Lúc đó đơn thân độc mã: con là tibu (hoasentrenda) đã có nói là:

    Thầy Thông Lạc đã tu xong rồi.

    Đã là một A La Hán.

Như vậy, thưa Thầy TamDao, nếu chỉ căn cứ vào nhận định của sách vở... thì việc khẳng định này nọ rất là xa vời.

Con, tibu, ước mong rằng sau này hể mà Thầy có thấy việc gì về Tâm Linh (chữa hoa) thì quý Thầy cũng nên thấy qua Thiên Nhãn.

Còn nếu chỉ là ước đoán này nọ qua lý luận, hoặc là qua sách vở... thì chưa có thuyết phục lắm và sự nhầm lẫn vẫn cứ xảy ra.

Nay, con kính chào quý Thầy.
===============

Xí mê:

Tụi con (tibu và admin) đã khóa chủ đề để tránh vụ đăng này, đăng nọ vì việc này làm loãn topic đi.
Cho nên kính xin quý Thầy và quý bà con thông cảm chờ đợi ít lâu. Để xong chủ đề rong rêu cái đã nghe quý Thầy và quý bà con Wink Smiley Cheesy

Đệ thắc mắc thầy Thích Thông Lạc là ông tiên như cuối bài pháp âm huynh Tibu nói hay thầy là A La Hán?  Có thể vừa là A La Hán và vừa là Tiên được không? 
Logged
nhà binh
Jr. Member
**

Bài viết: 98


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: nhà binh
Trả lời #3 vào lúc: 07-06-2019, 04:30 PM

Trích dẫn
Đệ thắc mắc thầy Thích Thông Lạc là ông tiên như cuối bài pháp âm huynh Tibu nói hay thầy là A La Hán?  Có thể vừa là A La Hán và vừa là Tiên được không?
Nghỉ cũng ngộ lắm à nha!
Mỗi lần diễn đàn có sự tranh luận thì không bao giờ thấy ông Khanhkhoa, nhưng nếu tranh luận nào mà chỉa về THẦY của tui là có ông Khanhkhoa này tham gia "đặc câu hỏi" một cách rất là "ngây ngô" vô số tội hớ !

Chơi vậy chán ! Làm người trả lời cũng cục hứng, vì hỏi dở quá. NB tui chê ông đó Khanhkhoa.
Logged

"nhà binh nhìn Ba, cạo đầu cầu đạo"
brightmoon00
Full Member
***

Bài viết: 229


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: brightmoon00
Trả lời #4 vào lúc: 07-06-2019, 04:50 PM

Thầy TL hay vị thầy xa tận chân trời nào thì cũng giống như mình đọc sách dậy làm giàu của Warren hay Bezos thôi. Thứ nhất vì họ ở quá xa mình, thứ 2 là sách thì cũng chỉ là sách, mình biết họ giàu nhưng ấy cũng không phải tiền của mình. Cho nên mình biết họ giàu và chấm hết. Giàu trong đạo nó khác với cái giàu thế gian, nhưng so sánh như vậy để mọi người hiểu.

Còn có một vị thầy ngay bên cạnh, mình học hàng ngày từ những điều giản dị. Đó chính là vị thầy của mình. Không phải là mình không tôn trọng những ng thầy khác, mà họ chẳng có chút mối liên hệ nào với mình, thì cái mình đọc về họ thì cũng như đọc rồi thôi. Nhưng cái mình sống, chứng kiến và làm cùng với ngươi thầy ở cạnh mình, mới là cái đáng quý, quý vì nó nhỏ nhặt nhưng có ý nghĩa lâu bền.

Kết luận: 1 là gần hẳn; 2 là bao quát hẳn như Thầy Thích Ca. Mỗi người cứ chọn cho mình một người cho đáng làm thầy; còn không nên ở hstd mà hỏi về thầy nọ thầy kia làm gì, mất sức mất thời gian mà cũng không cần thiết.
Logged

khanhkhoa
Newbie
*

Bài viết: 12


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: khanhkhoa
Trả lời #5 vào lúc: 14-06-2019, 02:15 AM

Trích dẫn
Đệ thắc mắc thầy Thích Thông Lạc là ông tiên như cuối bài pháp âm huynh Tibu nói hay thầy là A La Hán?  Có thể vừa là A La Hán và vừa là Tiên được không?
Nghỉ cũng ngộ lắm à nha!
Mỗi lần diễn đàn có sự tranh luận thì không bao giờ thấy ông Khanhkhoa, nhưng nếu tranh luận nào mà chỉa về THẦY của tui là có ông Khanhkhoa này tham gia "đặc câu hỏi" một cách rất là "ngây ngô" vô số tội hớ !

Chơi vậy chán ! Làm người trả lời cũng cục hứng, vì hỏi dở quá. NB tui chê ông đó Khanhkhoa.


Chờ hồi âm của huynh Tibu nhưng chẳng thấy.  Chán ông nội Nhà binh này ghê.  Câu hỏi hay nhưng bị ông thần thích chiến tranh này làm mất hứng.

Chánh Tín là lòng tin do nghe pháp và hiểu rõ ràng.  Tà Tín là lòng tin không có căn cứ, chưa có tính logix giữa các hiện tượng mà vần cứ tin.  Nghe gì hay và lạ cũng tin theo mà không cần suy tư kiểm nghiệm.  Đó là Tà Tín.  Có thắc mắc cứ hỏi.  Không có câu hỏi nào là dỡ.  Chỉ có người không chịu hỏi mà cứ tin đại hoặc làm biếng không chịu tìm hiểu thì mới thật là dỡ.  Đây là những cô tư thím bảy cậu sáu chỉ thích hành xử theo cảm tính và mê tín mà quên rằng Phật Giáo như một môn khoa học cần phải nghiên cứu và thực nghiệm.

Huynh Tibu là Bồ Tát nên mới có người chỉa.  Càng có người chỉa, càng có nhiều điều học hỏi.  Khi nào huynh lên chức bồ tát thánh tăng, mọi người sẽ chỉa đến huynh. 
Logged
nhà binh
Jr. Member
**

Bài viết: 98


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: nhà binh
Trả lời #6 vào lúc: 14-06-2019, 10:06 AM

Trích dẫn
Đệ thắc mắc thầy Thích Thông Lạc là ông tiên như cuối bài pháp âm huynh Tibu nói hay thầy là A La Hán?  Có thể vừa là A La Hán và vừa là Tiên được không?
Nghỉ cũng ngộ lắm à nha!
Mỗi lần diễn đàn có sự tranh luận thì không bao giờ thấy ông Khanhkhoa, nhưng nếu tranh luận nào mà chỉa về THẦY của tui là có ông Khanhkhoa này tham gia "đặc câu hỏi" một cách rất là "ngây ngô" vô số tội hớ !

Chơi vậy chán ! Làm người trả lời cũng cục hứng, vì hỏi dở quá. NB tui chê ông đó Khanhkhoa.


Chờ hồi âm của huynh Tibu nhưng chẳng thấy.  Chán ông nội Nhà binh này ghê.  Câu hỏi hay nhưng bị ông thần thích chiến tranh này làm mất hứng.

Chánh Tín là lòng tin do nghe pháp và hiểu rõ ràng.  Tà Tín là lòng tin không có căn cứ, chưa có tính logix giữa các hiện tượng mà vần cứ tin.  Nghe gì hay và lạ cũng tin theo mà không cần suy tư kiểm nghiệm.  Đó là Tà Tín.  Có thắc mắc cứ hỏi.  Không có câu hỏi nào là dỡ.  Chỉ có người không chịu hỏi mà cứ tin đại hoặc làm biếng không chịu tìm hiểu thì mới thật là dỡ.  Đây là những cô tư thím bảy cậu sáu chỉ thích hành xử theo cảm tính và mê tín mà quên rằng Phật Giáo như một môn khoa học cần phải nghiên cứu và thực nghiệm.

Huynh Tibu là Bồ Tát nên mới có người chỉa.  Càng có người chỉa, càng có nhiều điều học hỏi.  Khi nào huynh lên chức bồ tát thánh tăng, mọi người sẽ chỉa đến huynh. 

Đây là bài trả lời của NB cho Khanhkhoa, và cũng là bài cuối NB viết cho Khanhkhoa:
1. Có những cái gọi là kiến thức thường thức, tức là sao: tức là khi một người được gọi là "giáo sư tiến sĩ" thì có thể nào mù chữ không? Alahan và tiên cũng vậy, hai người không thể là một. Khanhkhoa ông nên nghe lại cho kỹ.
2. ông anh có bao giờ thấy một người bác sĩ đi chửa bệnh mà khi chỉ ổng chỗ có bệnh nhân ... rồi ổng quay lưng bỏ đi không ? Nếu có thì ông đó không phải là ông tên Tibu. Cũng vậy với câu hỏi của Khanhkhoa, nếu vì bị NB "thọt" mà Ông Thầy tui không trả lời thì nó có hợp lý không?
3. Nếu như gọi là đàm luận hữu ích trên diễn đàn thì mỗi lần "xuất chiêu" phải có một cái ý kiến rõ ràng, một căn cứ, một khái niệm, hay một cái gì đó có ý nghĩa, để người bên kia biết được "tại sao" hay "như thế nào" mình nói vậy. Đằng này cứ "bà bảy bà tám" thì không hay nữa
4. Khanhkhoa theo dõi diễn đàn này khá sát mới biết được NB là thần chiến tranh, nhưng không hiểu vì sao không Khanhkhoa không đọc thêm về Ông Tibu để hiểu rõ hơn phong cách làm việc cách sống cũng như là những bài nói chuyện của Thầy tui, rồi suy nghĩ về những bài đó một chút, và quan trọng hơn là thử làm như Thầy tui thử coi thật hư lời Ông nói như thế nào có phải hữu ích hơn không ?

Nếu bài sau Khanhkhoa ông viết la NB mà hay, NB sẽ tranh luận tiếp! Grin
Logged

"nhà binh nhìn Ba, cạo đầu cầu đạo"
demen
Kiểm tra tư tưởng liên tục
Full Member
***
Giới tính:
Bài viết: 261Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: demen
Trả lời #7 vào lúc: 14-06-2019, 09:07 PM

Bà con còn nhớ lời khuyên của Thầy là :
'Nói việc mình làm,
làm việc mình nói'.
Chỉ cần theo lời khuyên này thì những câu hỏi sẽ được Thầy trả lời thôi. Grin Grin Grin
Logged

N...
Dạ
N...
Dạ
Nhớ 'Kiểm tra tư tưởng liên tục' nhé.
Dạ
khanhkhoa
Newbie
*

Bài viết: 12


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: khanhkhoa
Trả lời #8 vào lúc: 15-06-2019, 01:04 AM

Trích dẫn
Đệ thắc mắc thầy Thích Thông Lạc là ông tiên như cuối bài pháp âm huynh Tibu nói hay thầy là A La Hán?  Có thể vừa là A La Hán và vừa là Tiên được không?
Nghỉ cũng ngộ lắm à nha!
Mỗi lần diễn đàn có sự tranh luận thì không bao giờ thấy ông Khanhkhoa, nhưng nếu tranh luận nào mà chỉa về THẦY của tui là có ông Khanhkhoa này tham gia "đặc câu hỏi" một cách rất là "ngây ngô" vô số tội hớ !

Chơi vậy chán ! Làm người trả lời cũng cục hứng, vì hỏi dở quá. NB tui chê ông đó Khanhkhoa.


Chờ hồi âm của huynh Tibu nhưng chẳng thấy.  Chán ông nội Nhà binh này ghê.  Câu hỏi hay nhưng bị ông thần thích chiến tranh này làm mất hứng.

Chánh Tín là lòng tin do nghe pháp và hiểu rõ ràng.  Tà Tín là lòng tin không có căn cứ, chưa có tính logix giữa các hiện tượng mà vần cứ tin.  Nghe gì hay và lạ cũng tin theo mà không cần suy tư kiểm nghiệm.  Đó là Tà Tín.  Có thắc mắc cứ hỏi.  Không có câu hỏi nào là dỡ.  Chỉ có người không chịu hỏi mà cứ tin đại hoặc làm biếng không chịu tìm hiểu thì mới thật là dỡ.  Đây là những cô tư thím bảy cậu sáu chỉ thích hành xử theo cảm tính và mê tín mà quên rằng Phật Giáo như một môn khoa học cần phải nghiên cứu và thực nghiệm.

Huynh Tibu là Bồ Tát nên mới có người chỉa.  Càng có người chỉa, càng có nhiều điều học hỏi.  Khi nào huynh lên chức bồ tát thánh tăng, mọi người sẽ chỉa đến huynh.  

Đây là bài trả lời của NB cho Khanhkhoa, và cũng là bài cuối NB viết cho Khanhkhoa:
1. Có những cái gọi là kiến thức thường thức, tức là sao: tức là khi một người được gọi là "giáo sư tiến sĩ" thì có thể nào mù chữ không? Alahan và tiên cũng vậy, hai người không thể là một. Khanhkhoa ông nên nghe lại cho kỹ.
2. ông anh có bao giờ thấy một người bác sĩ đi chửa bệnh mà khi chỉ ổng chỗ có bệnh nhân ... rồi ổng quay lưng bỏ đi không ? Nếu có thì ông đó không phải là ông tên Tibu. Cũng vậy với câu hỏi của Khanhkhoa, nếu vì bị NB "thọt" mà Ông Thầy tui không trả lời thì nó có hợp lý không?
3. Nếu như gọi là đàm luận hữu ích trên diễn đàn thì mỗi lần "xuất chiêu" phải có một cái ý kiến rõ ràng, một căn cứ, một khái niệm, hay một cái gì đó có ý nghĩa, để người bên kia biết được "tại sao" hay "như thế nào" mình nói vậy. Đằng này cứ "bà bảy bà tám" thì không hay nữa
4. Khanhkhoa theo dõi diễn đàn này khá sát mới biết được NB là thần chiến tranh, nhưng không hiểu vì sao không Khanhkhoa không đọc thêm về Ông Tibu để hiểu rõ hơn phong cách làm việc cách sống cũng như là những bài nói chuyện của Thầy tui, rồi suy nghĩ về những bài đó một chút, và quan trọng hơn là thử làm như Thầy tui thử coi thật hư lời Ông nói như thế nào có phải hữu ích hơn không ?

Nếu bài sau Khanhkhoa ông viết la NB mà hay, NB sẽ tranh luận tiếp! Grin

Huynh NB nên nghe và đọc lại cho kỹ.

Huynh Tibu viết rõ rằng thầy Thông Lạc là A La Hán.

Đồng thời trong bài pháp âm Huynh Tibu có nói thầy Thông Lạc là một Ông Tiên.

Nên mới có thắc mắc để hiểu rõ tại sao có chuyện kì lạ này của A La Hán.  Huynh có cần phải làm khó câu hỏi đơn giản vì những chuyện "Thầy của tui", thầy của ông?  Huynh phức tạp quá!

« Sửa lần cuối: 15-06-2019, 01:22 AM gửi bởi khanhkhoa »
Logged
gacon177
Jr. Member
**

Bài viết: 84Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: gacon177
Trả lời #9 vào lúc: 15-06-2019, 07:12 AM

Em chào anh @khanhkhoa,

Em cũng đang nghe pháp âm chủ đề Rong Rêu, nên xin chia sẻ với anh khanhkhoa sự hiểu của mình đối với bài pháp âm về Ngài Anan, đoạn có nhắc đến thầy Thông Lạc.

Đoạn anh khanhkhoa thắc mắc bắt đầu từ phút thứ 27 của bài pháp âm: Thầy Tibu đang nói đến chuyện khi Thầy Thông Lạc chết có dặn học trò là chôn thay vì làm theo mẫu mã của ông Thầy mình - Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là hoả thiêu. Nghe đoạn này thì em hiểu Thầy Tibu nói cách thầy Thông Lạc sử lý thân xác sau khi chết giống quan điểm của mấy ông Tiên do có sự chấp tướng trong đó chứ không phải nói Thầy Thông Lạc là một ông tiên vì thầy Tibu đã nói nhiều lần từ trước Thầy Thông Lạc là một vị A La Hán.

Đọc các bài anh khanhkhoa viết, em thấy anh là người thiên về logic, khoa học thì chắc hẳn anh đã nghe đến Coaching (Khai Vấn) và EI - Emotional Intelligence (Thông minh cảm xúc). Khai Vấn hiểu nôm na là cách dùng những câu hỏi để mình tự vấn bản thân, từ đó có thể xác định đúng điều mình muốn, mình cần, hướng đi đúng đắn cho chính mình. Trong Khai Vấn đặc biệt chú trọng về thông minh cảm xúc để điều chỉnh cảm xúc một cách có ích nhất. Trong trường hợp này, anh có thể dùng các câu hỏi dưới đây để điều chỉnh óc quan sát, trí tò mò của mình.

- Sự việc này/ con người này giúp mình học hỏi được gì? Nó gây cho mình cảm xúc gì?
- Sự việc này có ý nghĩa gì? Bài học mình rút ra sau chuyện này?

Em có đọc bài của thầy viết về Thầy Thông Lạc từ trước, em cảm thấy không học hỏi được mấy từ Thầy Thông Lạc và nó không tác động đến em trong quá trình em tốt lên hay nói cách khác là trưởng thành về mặt nhận thức và tâm linh. Do vậy, em không để ý hay tìm hiểu nhiều về Thầy Thông Lạc thời gian sau mà chỉ tập trung đọc các bài viết trao đổi của Thầy Tibu, nghe pháp âm và thực hành theo đó. Đến nay cũng được 5 năm, thì em thấy bản thân mình có sự tiến bộ, ít nhất là về mặt tính tình: hiền hơn, ít nổi nóng hơn xưa.

Có lẽ em là người thấm nhất khi đọc bài chị brightmoon viết dưới đây vì trước đó em đọc nhiều sách của các vị Thầy bên Tây Tạng, tuy đọc thấy rất hay, lôi cuốn, bản thân em cũng rất ngưỡng mộ, trân trọng những vị ấy nhưng lại học được rất ít từ họ. Điều duy nhất rút ra được từ những cuốn sách, vị thầy ấy là: họ vô cùng trân trọng cơ hội được gặp những vị giác ngộ, họ quyết tâm cao độ để đi tìm những vị ấy dù có phải vượt bao khó khăn về vật chất, địa lý,... Rồi khi gặp, được trao đổi với vị Giác Ngộ thì khắc cốt ghi tâm lời giảng của các vị và làm theo, thực hành suốt đời.

Thầy TL hay vị thầy xa tận chân trời nào thì cũng giống như mình đọc sách dậy làm giàu của Warren hay Bezos thôi. Thứ nhất vì họ ở quá xa mình, thứ 2 là sách thì cũng chỉ là sách, mình biết họ giàu nhưng ấy cũng không phải tiền của mình. Cho nên mình biết họ giàu và chấm hết. Giàu trong đạo nó khác với cái giàu thế gian, nhưng so sánh như vậy để mọi người hiểu.

Còn có một vị thầy ngay bên cạnh, mình học hàng ngày từ những điều giản dị. Đó chính là vị thầy của mình. Không phải là mình không tôn trọng những ng thầy khác, mà họ chẳng có chút mối liên hệ nào với mình, thì cái mình đọc về họ thì cũng như đọc rồi thôi. Nhưng cái mình sống, chứng kiến và làm cùng với ngươi thầy ở cạnh mình, mới là cái đáng quý, quý vì nó nhỏ nhặt nhưng có ý nghĩa lâu bền.

Kết luận: 1 là gần hẳn; 2 là bao quát hẳn như Thầy Thích Ca. Mỗi người cứ chọn cho mình một người cho đáng làm thầy; còn không nên ở hstd mà hỏi về thầy nọ thầy kia làm gì, mất sức mất thời gian mà cũng không cần thiết.Đối với anh khanhkhoa ai là vị Thầy kề cận? Ai là người anh có thể tu theo phương pháp để giác ngộ?


Khi đã có câu trả lời cho những câu hỏi trên thì mình nên tập trung vào học, làm theo những gì tốt đẹp vị ấy đã thực hành, đã chứng ngộ để tích kiệm thời gian, công sức Smiley


Cảm ơn anh đã dành thời gian đọc chia sẻ của em Cheesy
« Sửa lần cuối: 15-06-2019, 09:31 AM gửi bởi gacon177 »
Logged

Tham, Sân, Si! Stay away from me!
TrieuTuLong
Full Member
***

Bài viết: 479Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TrieuTuLong
Trả lời #10 vào lúc: 15-06-2019, 10:51 PM

Nhiều Ngài Latma Tây Tạng khi chết, họ cũng để lại nhục thân dưới hầm bí mật sâu dưới lòng đất...Thầy Tibu kiếp tu hành (chưa thành tựu) trước đây cũng có để lại một nhục thân (ở chùa Đậu)...

Để lại một thân xác trên quả địa cầu này, theo tui là có lý do (các Ngài này làm việc gì cũng có lý do), là để ở lại tiếp tục làm việc...
Logged

Karma Yoga, con đường của Hành Động không có tự ngã.
tuephuong5
Sr. Member
****

Bài viết: 576


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuephuong5
Trả lời #11 vào lúc: 16-06-2019, 02:10 AM

    Ai nói gì thì nói con vẫn lết thưa thầy ,trước đây con không hiểu tại sao con phải nghe 1 cái gì đó thì con mới có thể iên thân tập được .
Nay con đã hiểu đó là lấy động vào tỉnh .vì vậy lúc tập con vẫn thường nghe phone 1 bên tai các bài pháp của thầy .
     
  .....Nên bây giờ con tha thiết xin bất cứ huynh đệ tỷ muội nào có tâm thâu các bài pháp ,hay nói chuyện của thầy trên d đ xin chú ý để máy gần phía thầy 1 xíu để nghe rõ hơn .

......xin vạn lần cảm ơn .
Logged

Thưa thầy :Con tin thầy ,và tập theo thầy. Con nguyện dù tái sanh bất cứ nơi đâu đều được làm trò ĐẠO SƯ TI BU .
tuephuong5
Sr. Member
****

Bài viết: 576


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuephuong5
Trả lời #12 vào lúc: 16-06-2019, 11:24 PM

   Ủa mà sao ở vn thầy tương đương supper man vậy mà qua Mỹ lại như vậy ,tại sao xảy ra việc như vậy.
Phải chăng thầy đã tiêu tốn quá nhiều phước báo trong việc định cư này .
Con hỏi ngu nhưng cái này quan trọng lắm .
Logged

Thưa thầy :Con tin thầy ,và tập theo thầy. Con nguyện dù tái sanh bất cứ nơi đâu đều được làm trò ĐẠO SƯ TI BU .
brightmoon00
Full Member
***

Bài viết: 229


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: brightmoon00
Trả lời #13 vào lúc: 17-06-2019, 09:17 AM

Thay đổi cảnh là nó bị như vậy.
Giống như khi chui vào một nơi mới, mình phải  làm quen với lối sống, ngôn ngữ khác hẳn. Vả lại, không  chỉ có thầy mà còn vợ con nữa, tất cả đều phải làm quen. Cho nên, những gia đình đi định cư cả nhà, thời gian đầu hay xáo xào, là chuyện hầu như nhà nào cũng gặp.

Có những người thì khi qua noi có khí hậu khác biệt ( lạnh quá), mải đi làm, mải ổn định cuộc sống; chỉ cần trong 2 năm sức khoẻ xuống hiện lên sắc mặt. Hầu hết đều mắc bệnh đau dạ dày, hoặc phải mổ ruột thừa. Ấy là vì lo lắng quá, sinh bệnh. Qua cảnh mới, cần thời gian để làm quen với tất cả khác biệt, không hối thúc thì sẽ nằm rũ, hối thúc thì sẽ bị ăn vào đường sức khoẻ; nó là muôn mặt của sự đánh đổi phước báu.
« Sửa lần cuối: 17-06-2019, 09:31 AM gửi bởi brightmoon00 »
Logged

TrieuTuLong
Full Member
***

Bài viết: 479Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TrieuTuLong
Trả lời #14 vào lúc: 17-06-2019, 12:20 PM

TuePhuong,
Tui thấy: Ở phương Tây, đàn ông xếp thứ tự đứng sau con dog... Ly thân là đàn ông sẽ thành hai bàn tay trắng rồi ra đường ở, thành người vô gia cư như chơi...

Xứ Tây thì chị em phụ nữ được dịp ra oai, tác quái... Nhưng có biết đâu đối với tu sĩ, thì sống một mình ên, tự do không còn trói buột, yên bình thì lại là một Cơ Hội Trời Cho
« Sửa lần cuối: 17-06-2019, 02:21 PM gửi bởi TrieuTuLong »
Logged

Karma Yoga, con đường của Hành Động không có tự ngã.
demen
Kiểm tra tư tưởng liên tục
Full Member
***
Giới tính:
Bài viết: 261Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: demen
Trả lời #15 vào lúc: 17-06-2019, 09:24 PM

Thay đổi cảnh là nó bị như vậy.
Giống như khi chui vào một nơi mới, mình phải  làm quen với lối sống, ngôn ngữ khác hẳn. Vả lại, không  chỉ có thầy mà còn vợ con nữa, tất cả đều phải làm quen. Cho nên, những gia đình đi định cư cả nhà, thời gian đầu hay xáo xào, là chuyện hầu như nhà nào cũng gặp.
BM ơi,
Cách giải thích này cũng đúng cho trường hợp mình chuyển từ chỗ ở cũ sang sang chỗ ở mới phải không?
Nếu vậy, thì trong trường hợp gặp phải này, mình phải làm sao để hòa hợp với chỗ ở mới.
cảm ơn!

Có những người thì khi qua noi có khí hậu khác biệt ( lạnh quá), mải đi làm, mải ổn định cuộc sống; chỉ cần trong 2 năm sức khoẻ xuống hiện lên sắc mặt. Hầu hết đều mắc bệnh đau dạ dày, hoặc phải mổ ruột thừa. Ấy là vì lo lắng quá, sinh bệnh. Qua cảnh mới, cần thời gian để làm quen với tất cả khác biệt, không hối thúc thì sẽ nằm rũ, hối thúc thì sẽ bị ăn vào đường sức khoẻ; nó là muôn mặt của sự đánh đổi phước báu.
Logged

N...
Dạ
N...
Dạ
Nhớ 'Kiểm tra tư tưởng liên tục' nhé.
Dạ
tuephuong5
Sr. Member
****

Bài viết: 576


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuephuong5
Trả lời #16 vào lúc: 17-06-2019, 09:47 PM

Quả nghiệp muôn mặt chỉ cầu sao mình sáng suốt đừng tạo thêm rắc rối ,để iên có sức mà lết huynh đệ tỷ muội thân iêu ...hic.
Logged

Thưa thầy :Con tin thầy ,và tập theo thầy. Con nguyện dù tái sanh bất cứ nơi đâu đều được làm trò ĐẠO SƯ TI BU .
tuephuong5
Sr. Member
****

Bài viết: 576


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuephuong5
Trả lời #17 vào lúc: 25-06-2019, 12:26 AM

Nghe thầy kể về ngài angulimala ,tp mần đại thiệt tình khổ với mấy em chuột .
Đành làm đại đứng ngó lên trời nói thiệt tình từ hồi tui bẩy mấy con chuột này tới nay tui không có tâm giết hại họ .
Nếu chư hộ pháp thấy đúng thì xin đẩy họ vô lồng tui thả đi nơi khác .
Tối 1 em nhỏ chui vô lồng và tới nay thấy HƠI ÊM .
Thôi êm ngày nào mừng ngày ấy.
Logged

Thưa thầy :Con tin thầy ,và tập theo thầy. Con nguyện dù tái sanh bất cứ nơi đâu đều được làm trò ĐẠO SƯ TI BU .
Duc Thien
Cầu phát tâm vô thượng bồ đề
Full Member
***

Bài viết: 229


Hằng thuận lợi tất cả chúng sanh.


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Duc Thien
Trả lời #18 vào lúc: 25-06-2019, 12:58 AM

Nghe thầy kể về ngài angulimala ,tp mần đại thiệt tình khổ với mấy em chuột .
Đành làm đại đứng ngó lên trời nói thiệt tình từ hồi tui bẩy mấy con chuột này tới nay tui không có tâm giết hại họ .
Nếu chư hộ pháp thấy đúng thì xin đẩy họ vô lồng tui thả đi nơi khác .
Tối 1 em nhỏ chui vô lồng và tới nay thấy HƠI ÊM .
Thôi êm ngày nào mừng ngày ấy.
Cháu nghĩ là xung quanh mình toàn là nhân duyên vô lượng kiếp của mình cả. Thế thì có những kiếp làm chuột mình cũng phá phách này nọ giống nó nên ráng nhịn. Nếu mà không nhịn được nữa thì cô tác ý là tao không muốn chúng mày ở trong nhà phá phách nữa, nếu mà không đi thì tao đập. Xong một đôi ngày đuổi mà nó ko đi thì đành đập thôi.
P/s: Cảnh tùy tâm hiện. Nhà cháu cũng có nuôi một đàn gián và vài con chuột.
Logged

Nguyện xin hồi hướng công đức tu hành này tới tất cả pháp giới chúng sinh, nguyện xin hồi hướng công đức tu hành này tới đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác.
demen
Kiểm tra tư tưởng liên tục
Full Member
***
Giới tính:
Bài viết: 261Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: demen
Trả lời #19 vào lúc: 26-06-2019, 09:19 PM

Thay đổi cảnh là nó bị như vậy.
Giống như khi chui vào một nơi mới, mình phải  làm quen với lối sống, ngôn ngữ khác hẳn. Vả lại, không  chỉ có thầy mà còn vợ con nữa, tất cả đều phải làm quen. Cho nên, những gia đình đi định cư cả nhà, thời gian đầu hay xáo xào, là chuyện hầu như nhà nào cũng gặp.
BM ơi,
Cách giải thích này cũng đúng cho trường hợp mình chuyển từ chỗ ở cũ sang sang chỗ ở mới phải không?
Nếu vậy, thì trong trường hợp gặp phải này, mình phải làm sao để hòa hợp với chỗ ở mới.
cảm ơn!

Có những người thì khi qua noi có khí hậu khác biệt ( lạnh quá), mải đi làm, mải ổn định cuộc sống; chỉ cần trong 2 năm sức khoẻ xuống hiện lên sắc mặt. Hầu hết đều mắc bệnh đau dạ dày, hoặc phải mổ ruột thừa. Ấy là vì lo lắng quá, sinh bệnh. Qua cảnh mới, cần thời gian để làm quen với tất cả khác biệt, không hối thúc thì sẽ nằm rũ, hối thúc thì sẽ bị ăn vào đường sức khoẻ; nó là muôn mặt của sự đánh đổi phước báu.
BM ơi, Đoạn này nó có đúng với những người chuyển chỗ ở, chuyển nhà ở VN ko ?
Logged

N...
Dạ
N...
Dạ
Nhớ 'Kiểm tra tư tưởng liên tục' nhé.
Dạ
brightmoon00
Full Member
***

Bài viết: 229


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: brightmoon00
Trả lời #20 vào lúc: 27-06-2019, 02:07 PM

Ở Vn thì ít thôi ạ, vì phong tục vẫn vậy thôi. Vn thì có vd như: cô vợ mới về nhà chồng, ở nơi ở mới, 12 tiếng bị đổi lối sống, 12 tiếng còn lại đi ra ngoài làm việc thì vẫn giữ lối sống cũ vậy thôi.

* Chỉ trừ khi có sự chuyển đổi qua các thời kỳ, thì người ta bị thay đổi, đào lộn tất cả lối suy nghĩ, địa vị, cách sống... Đó là thời kỳ tất cả phải làm lại từ đầu.
Logged

TamDao
Khách
Người gởi: TamDao Khách
Trả lời #21 vào lúc: 06-07-2019, 01:25 AM

Kính chào các đạo hữu!

Bài ghi âm có nói về Ngũ Uẩn và sự liên quan của linh hồn với các Uẩn.  TamDao xin trình bày sự hiểu biết của riêng TamDao qua quá trình tham cứu Phật pháp và giáo lý của Hòa thượng Thông Lạc.  Hy vọng góp một chút kiến thức nhỏ nhoi về cấu tạo và sự vận hành của Con người qua lăng kính Phật Giáo Nguyên Thủy.  TamDao chỉ là một người yêu chuộng giáo lý của đức Thích Ca, chưa đủ duyên lành xuất gia buông bỏ hết việc đời.

Thân Tâm con người được cấu tạo bởi Ngũ Uẩn (Sắc, Thọ, Tưởng, Hành và Thức).  Năm Uẩn này là guồng máy hoạt động tạo ra suy nghĩ, lời nói, hành động và nhận biết của con người.  Tùy theo trường hợp, những Uẩn này hoạt động hay ngừng nghĩ.  

Ví dụ khi lái xe, tay ga cần nhấn lên nhưng tay thắng ngưng hoạt động, và máy vẫn nổ.  Khi muốn dừng, nhấn tay thắng và tay ga ngừng hoạt động.  Đó là hoạt động bình thường.  Nếu cùng lúc nhấn tay thắng và nhấn tay ga sẽ tạo ra sự ức chế và căng thẳng làm hại thắng hại máy xe.  Ví dụ này có thể mô phỏng một khía cạnh của sự vận hành Ngũ Uẩn.

Hiểu rõ Ngũ Uẩn, Thập Nhị Nhân Duyên,... mới có được căn bản Phật Giáo.  Từ đây, chúng ta có đủ kiến thức phân biệt đâu là Pháp Phật và đâu là Pháp của ngoại đạo.

1.  Sắc Uẩn:  là uẩn duy nhất thuộc về phần vật chất, gồm có Mắt, Tai, Mũi, Miệng, Thân và Ý.  Hay còn gọi là Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân và Ý.  Đây là những giác quan (Sáu căn) tiếp nhận với thế giới xung quanh Sắc, Thinh, Hương, Vị, Xúc, Pháp, gọi là Sáu Trần, sinh ra Sáu Thức là Cái Biết.  

Ví dụ:  Khi âm thanh (nhĩ trần) gặp lỗ tai (nhĩ căn), chúng ta biết có âm thanh. Cái biết đó gọi là Nhĩ thức.  Khi Mắt (nhãn căn) thấy ngôi sao (nhãn trần) thì biết cái đóm sáng nhỏ trong bầu trời là ngôi sao, là Cái biết của nhãn thức.  Riêng Ý căn là phần não bộ thực hiện chức năng tư duy, suy nghĩ, ghi nhớ và hiểu biết, có sự giới hạn bởi không gian và thời gian, cụ thể là giới hạn bởi thế giới thực tại xung quanh. Ý thức còn gọi là Tri Thức hay Tri Kiến.  

2.  Thọ Uẩn:  là phần cảm nhận (cảm giác) của thân ngũ uẩn, gồm có Thọ lạc, Thọ khổ và Thọ bất lạc bất khổ.  Thọ uẩn hoạt động nơi Sắc uẩn tạo ra những cảm nhận của cơ thể như đau nhức.  Thọ uẩn hoạt động nơi Tưởng uẩn tạo ra những buồn vui, an lạc, sung sướng, tức giận, sợ hãi, lo lắng ...  

3.  Tưởng Uẩn:  là phần vô hình của thân Ngũ uẩn gồm có 33 loại Tưởng khác nhau.  Giấc mơ là ví dụ dễ hiểu để diễn tả một phần của Tưởng Uẩn.  Khi Sắc uẩn (thực tại) ngưng hoạt động, con người mất Ý thức, rơi vào giấc ngủ.  Trong mơ, chúng ta cũng nghe, thấy, biết, ngửi và cảm giác.  Cái biết trong mơ này do Tưởng Uẩn lưu xuất ra, gọi là Tưởng Thức.

Ban ngày, 6 căn của Sắc uẩn hoạt động để tiếp nhận 6 trần.  Sau nhiều giờ hoạt động, Sắc uẩn cần nghỉ ngơi và ngưng hoạt động.  Khi ngưng hoạt động, chúng ta rơi vào giấc ngủ.  Khi đó 6 trần không thể tác động vào chúng ta nữa. Bấy giờ chỉ có Tưởng uẩn hoạt động, nó sẽ phát ra những gì nó ghi nhận, tạo thành giấc mơ.

Ý thức (của Sắc uẩn) và Tưởng thức đều là cái biết, nhưng cái biết này có thì cái biết kia dừng lại.  Đó là hoạt động bình thường.

Tưởng uẩn rất đa dạng và phong phú, có tới 33 loại Tưởng được Hòa thượng Thông Lạc liệt ra trong sách Những Lời Gốc Phật Dạy, Tập 3.  Ví dụ:  Mộng tưởng là "giấc chiêm bao thực hiện qua sự hoạt động của Tưởng uẩn theo tâm trạng thất tình lục dục".  Sắc tưởng là hình ảnh đã xảy ra còn lưu lại từ trường trong không gian được Tưởng uẩn bắt gặp, nhưng cũng có thể là những hình ảnh do Tưởng uẩn trong ta lưu xuất ra như nhà cửa, ánh sáng, hào quang, ma, quỷ, linh hồn, v.v.   Những cảnh giới này được gọi là thế giới của Tưởng Tri, khác với Liễu Tri, là sự hiểu biết chân chánh, không bị Tà pháp, Tà kiến, Tưởng kiến.  

Tưởng tượng có phải là Tưởng uẩn?
 Tưởng tượng là một phần của Tưởng uẩn.  Khi chúng ta tưởng tượng về một gương mặt người bạn học cũ, hình ảnh gương mặt đó chính là Sắc tưởng.  Sắc tưởng này là do Tưởng uẩn ghi nhận từ thời đi học.  Bây giờ chúng ta chủ động nhớ lại gương mặt ấy, sự chủ động này chính là do ý thức (thuộc Sắc uẩn) ra lệnh cho Tưởng uẩn nhớ lại.  Như vậy trí tưởng tượng là do ý thức câu hữu với tưởng uẩn, còn gọi là Ý Thức Tưởng, thuộc Tưởng Uẩn.

Sự khác nhau giữa tưởng tượng và giấc mơ
Khi chúng ta tưởng tượng, sắc uẩn chưa ngưng hoạt động hoàn toàn, do đó chúng ta còn phân biệt được đâu là 6 trần, đâu là 6 tưởng.  Khi 6 căn của Sắc uẩn đóng hoàn toàn thì chúng ta không thể phân biệt được nữa, rơi vào giấc ngủ và Tưởng thức được hoạt động tạo ra giấc mơ.  Người hoang tưởng là người do bị rối loạn giữa Sắc uẩn và Tưởng uẩn nên không phân biệt được đâu là 6 Trần và đâu là 6 Tưởng, dẫn đến tình trạng mắt nhìn vật này lại ra vật kia.  Như nhìn con Mèo lại ra con Cọp, nhìn Nước thành Máu, nhìn chiếc Đủa thành con Dao, hoặc ví dụ Tưởng lưu xuất ra ông Thần Tài, nhưng lại không phân biệt được Tưởng hay Trần nên cứ cho là có thật một ông Thần Tài trước mặt và trò chuyện với ông ta ...

4.  Hành Uẩn: Hành uẩn là những hành động như Khẩu hành, Thân hành, Ý hành.  Nếu thân ngũ uẩn không có hành uẩn thì không thành thân ngũ uẩn mà thành một vật bất động vô tri.  Hành uẩn thường đi kèm với Thọ uẩn.  Ví dụ tay bị phỏng lửa, cảm giác nóng là Thọ uẩn, hành động rụt tay lại là Hành uẩn.  Những hoạt động như tim đập, hít vô, thở ra, lời nói, hành động thiện ác, niệm thiện, niệm ác, ... đều thuộc về Hành uẩn.

5.  Thức Uẩn:  Còn gọi là Cái Biết (Thức), có sự ghi nhớ, nhớ lại vô cùng tận không bị giới hạn bởi không gian và thời gian.  Đây là Cái Biết của những bậc chứng đắc.

Có 3 Cái biết của thân Ngũ uẩn.  
   - Ý Thức:  Cái biết do sự phân biệt của Nhãn Nhĩ Tỷ Thiệt Thân Ý hàng ngày, thuộc về Sắc Uẩn.
   - Tưởng Thức:  Là Cái biết khi Ý thức ngừng hoạt động, thuộc về Tưởng uẩn.
   - Thức Thức:  là Cái biết của Thức uẩn.  Khi Ý thức và Tưởng thức ngừng nghỉ, thì Thức uẩn được hoạt động, có khả năng đạt được Cái biết siêu thời gian siêu không gian như Túc mạng minh, Thiên nhãn minh và Lậu tận minh.  

Thức uẩn đối với người bình thường thì nó đang bất động.  Nếu Ý thức và Tưởng thức chưa ngưng nghỉ thì Thức thức không bao giờ hoạt động được.  Muốn Thức uẩn hoạt động, phải nhập xong Tứ thiền, là nơi Ý thức và Tưởng thức được ngưng nghỉ nhường chỗ cho Thức uẩn hoạt động.

Trên đây là sơ lược sự hoạt động của Ngũ uẩn.  Tuy là 5 uẩn, nhưng không phải 5 uẩn hoạt động cùng lúc.  Khi ngủ, chỉ có Tưởng uẩn, Thọ uẩn và Hành uẩn hoạt động.  Trong sinh hoạt hàng ngày thì Sắc uẩn, Thọ uẩn, Hành uẩn hoạt động, và có sự chen vào của Tưởng uẩn.  Ví dụ đang chăm chú học bài nhưng đôi khi cũng ngừng Ý thức để mơ tưởng (Tưởng uẩn) về cô bạn học.  

Con người là do năm duyên hợp thành gọi là thân Ngũ uẩn.  Khi chết, năm uẩn này tan rã, thân tứ đại này trở về cát bụi.  Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức đều tan biến và hoại diệt như có nói trong Kinh Thiên Uẩn, Tương Ưng Bộ - Tập III, Chương I: Tương Ưng Uẩn.  

Năm duyên hợp thành là duyên nhân quả sanh ra con người.  Sống trong nhân quả, và khi chết chỉ còn lại nhân quả, tiếp tục tái sanh theo duyên nhân quả đã tạo.  Chính vì điều này mà Hòa thượng Thông Lạc nói rằng:  không có linh hồn sau khi chết.  Xuyên suốt những bộ Kinh Nguyên Thủy của Đức Phật, không có một Kinh nào dạy về những  những chuyện Cầu an, Cầu siêu, Độ tử,...  Nếu có những phương tiện dễ dàng như vậy, Đức Phật hẳn đã vận dụng và lưu truyền cho hậu thế sau này.

Cận Tử Nghiệp
Con người bình thường hoạt động trong thế giới hữu hình bằng Sắc thức (nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý).  Hoạt động trong thế giới vô hình bằng Tưởng thức.  Khi Sắc thức ngưng hoạt động, thì Tưởng thức hoạt động, sinh ra giấc mơ.  Khi một hay vài bộ phận cơ thể (như tim, gan, thận, phổi,..) ngừng hoạt động và xem như là chết, thì Sắc thức ngưng hoạt động và Tưởng thức được hoạt động tạo ra giấc chiêm bao mà mọi người gọi đó là Cận tử nghiệp.

Giấc chiêm bao này có thể hiện ra theo những gì người này hay sinh hoạt trong cuộc đời, như mong ước gặp Phật, thấy hào quang, ánh sáng, thấy cỏi Cực lạc tây phương,...  Còn những người không có tôn giáo thì có thể thấy theo sự danh lợi, tình yêu, thương ghét, thù hận, sợ hãi,....  Một vài trường hợp bệnh nhân sống lại khi đang trải qua giấc mơ này, và kể lại giấc mơ trong lúc thập tử nhất sinh, nên gọi là Cận tử nghiệp.  Nếu qua luôn trạng thái chết lâm sàng và chết thật luôn, thì Tưởng uẩn cũng hoại diệt, giấc mơ kết thúc, và cả các Uẩn khác cũng đều tan rả.  Con người không còn gì tồn tại ngoài Nhân quả và nghiệp lực để tiếp tục luân hồi.

Kính.

« Sửa lần cuối: 06-07-2019, 01:37 AM gửi bởi TamDao »
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 5812


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #22 vào lúc: 06-07-2019, 07:37 AM

Vấn đề làm mình có làm được hay chưa?
Nếu chưa: thì lo làm. Làm xong rồi hẳn nói.
Ý thứ nhất là, tibu nhắc lại cách vào sơ thiền của Đức Phật Thích Ca:

Ngài chỉ cần dùng hơi thở mà Ngài có thể vào được Sơ Thiền.

Ý thứ nhì là: Tibu không có hề... nhập định kể cả Tà Định... lẫn Chánh Định, mà chỉ lo đi giúp người. Khi làm cho ra hồn chuyện giúp người này rồi, thì tibu nhận thấy rằng:

Đường vào Chân Lý có rất nhiều cách đi!

Nhưng cách, mà Thầy Thông Lạc chê là cách của Bà La Môn, thì... thật ra là cách dể đi nhất.
Logged
TamDao
Khách
Người gởi: TamDao Khách
Trả lời #23 vào lúc: 06-07-2019, 08:25 AM

Vấn đề làm mình có làm được hay chưa?
Nếu chưa: thì lo làm. Làm xong rồi hẳn nói.
Ý thứ nhất là, tibu nhắc lại cách vào sơ thiền của Đức Phật Thích Ca:

Ngài chỉ cần dùng hơi thở mà Ngài có thể vào được Sơ Thiền.

Ý thứ nhì là: Tibu không có hề... nhập định kể cả Tà Định... lẫn Chánh Định, mà chỉ lo đi giúp người. Khi làm cho ra hồn chuyện giúp người này rồi, thì tibu nhận thấy rằng:

Đường vào Chân Lý có rất nhiều cách đi!

Nhưng cách, mà Thầy Thông Lạc chê là cách của Bà La Môn, thì... thật ra là cách dể đi nhất.


Kính chào Thầy Tibu!

Giáo lý của Phật Thích ca thật là vi diệu.  Những gì Đức Phật dạy cho chúng ta không thừa không thiếu.  Giáo lý của Ngài luôn luôn cảnh giác chúng ta không đi lầm vào con đường Ngoại đạo của Bà La Môn.  Do vậy, là phật tử cư sĩ của Ngài, chúng ta nên hiểu rõ giáo lý Phật pháp để hiểu rõ ràng chỗ nào là ngoại đạo và chỗ nào là Phật pháp.  Nếu lỡ sai một ly thực hành sai pháp thì uổn phí cả một đời tu hành, thật uổn phí biếc bao!

TamDao xin trình bày sự vận hành của Ngũ uẩn qua các Tầng thiền để làm rõ về giáo lý căn bản của Phật Thích ca.

Sơ Thiền:  

Do ly dục ly bất thiện pháp và xả tâm (xả bỏ Tham Sân Si), như bài Kinh Song Tầm dạy: https://www.budsas.org/uni/u-kinh-trungbo/trung19.htm, tu sĩ vào được Sơ Thiền với tâm thanh tịnh chỉ còn 5 chi:  Tầm, Tứ, Hỷ, Lạc và Nhất Tâm.  Tại đây, Ý Thức vẫn còn hoạt động duy trì Tầm Tứ, tức là trạng thái thanh tịnh và hỷ lạc do ly dục nhưng vẫn còn hiện diện của 6 thức (Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân và Ý).  Do còn sự hiện diện của 6 thức, nên Đức Phật dạy Tiếng ồn là cây gai của Sơ thiền (Tăng chi bộ - phẩm Ước nguyện - mục Cây gai: https://www.budsas.org/uni/u-kinh-tangchibo/tangchi10-0709.htm).

Ly dục ly bất thiện pháp là quá trình học hiểu về Giới luật, xả tâm, quét dọn Tham Sân Si, là quá trình tu học và thực tập Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tinh Tấn và Chánh Niệm.  

Ví dụ ham thích muốn được chiếc xe SH, nên phải lo lắng kiếm thêm tiền.  Quá trình phấn đấu và tranh đấu có thêm tiền cũng mang nhiều mệt nhọc, lo toan, và đôi khi là khổ sở.  Nếu xả bỏ tâm ham thích chiếc xe SH này, thì không phải lo lắng cực khổ trước sau.  Như vậy đã buông bỏ một chuyện Tham trong sinh hoạt hàng ngày.  Càng xả bỏ, buông bỏ nhiều, thì càng nhẹ nhàng, thân tâm càng thanh tịnh.  

Chánh Niệm là phương pháp Ngăn ác Diệt ác, Sanh Thiện tăng trưởng Thiện.  Chánh Niệm không phải là Niệm Phật, Niệm Chú như một số Kinh Đại thừa chỉ dạy.  Vì thời Đức Phật không có pháp môn Niệm Phật.  Niệm Phật là môn được viết ra sau này, truyền vào nước ta từ Trung hoa, trong khi đó Kinh văn Đại thừa lại cho rằng Phật Thích Ca thuyết pháp môn Niệm Phật.  Đây là những sự mờ ảo không chân chánh và mâu thuẩn thời gian lịch sử của Kinh Đại thừa.  

Sau cùng mới tới Chánh Định là sự im lặng, bất động của thân tâm, là cách Tịnh Chỉ các hành trong thân Ngũ Uẩn để vào các tầng Thiền, đoạn tận các Lậu đạt được Tuệ Tam Minh, là Trí Tuệ của bậc Vô lậu A La Hán.

Trải qua giai đoạn tu tập ly dục ly ác pháp nhuần nhuyễn thì mới tập vào Sơ Thiền.  Nếu tâm chưa ly dục ly ác pháp mà tu tập Tịnh Tướng (niệm hay định trên một đề mục) thì đó là Ức chế tâm, là cách ép tâm vào Sơ thiền.  Cũng tạm thời ly dục ly ác pháp trong lúc hành thiền, nhưng khi hết thiền thì Tham sân si vẫn còn y nguyên.  

Nhị Thiền:

Kinh dạy Diệt Tầm Tứ mới vào được Nhị thiền.  Lúc này tâm chỉ còn Hỷ, Lạc, và Nhất tâm.  Diệt tầm tứ là lìa Sắc uẩn, là mắt, tai, mũi, miệng, thân và ý đều ngưng nghỉ, giống như người đang ngủ.  Cái biết tựa như cái biết trong trạng thái chiêm bao.  Đó là cái biết của Tưởng thức.  Nếu còn có Ý thức phân biệt, nhĩ thức nghe, nhãn thức thấy... thì không vào được Nhị thiền, nên Đức Phật dạy rằng: “Với người chứng Thiền Thứ hai, tầm tứ là cây gai” (Tăng Bộ Kinh - phẩm Ước Nguyện - mục Cây Gai).  Nhị thiền thì Ý thức ngừng nghỉ nhường cho Tưởng thức hoạt động với cái biết là Hỷ, Lạc, và Nhất tâm.  

Giấc mơ khác với Nhị thiền như thế nào?
Ban ngày do 6 căn (mắt, tai, mũi, miệng, thân và ý) làm việc mệt mỏi, đêm về 6 căn cần nghỉ ngơi.  Sự nghỉ ngơi này được cơ thể ngừng Ý thức (không Tầm Tứ), nhường cho Tưởng thức được hoạt động lưu xuất ra giấc mơ.  Giấc mơ này còn đầy Tham Sân Si nên có thể thấy những gì Tưởng uẩn ham thích mơ mộng.  Trạng thái giấc mơ gần giống như Nhị thiền, nhưng trạng thái Nhị thiền là một trạng thái thanh tịnh, và tâm không thể mơ lộn xộn nữa mà chỉ còn Hỷ, Lạc, và Nhất tâm qua Cái biết của Tưởng thức.

Có thể nói quá trình đi vào giấc mơ là sự diệt Tầm Tứ một cách thụ động do sự cần nghỉ ngơi của 6 căn.  Còn Nhị thiền là diệt Tầm Tứ chủ động qua quá trình tu học và thanh tịnh của ly dục ly bất thiện pháp.  Giấc mơ và Nhị thiền có điểm chung là Ý thức ngừng hoạt động nhường cho Tưởng thức hoạt động, tức thâm nhập vào thế giới Tưởng.

Nếu tâm chưa ly dục ly ác pháp mà chủ động đóng 6 căn qua sự chăm chú nắn nót trên một Tịnh Tướng hay Câu Niệm, tức là ức chế Ý thức hưng phấn Tưởng thức, hành giả dễ rơi vào trạng thái Xúc Tưởng hỷ lạc, thấy ánh sáng hào quang, thấy chư Phật tổ, ma quỷ, cảnh giới, v.v.   Đây là những trạng thái đa dạng của Tưởng uẩn tạo ra mà Hòa thượng Thông Lạc có nhắc đến sự nguy hiểm của 6 loại tưởng đầu tiên trong sách Đường Về Xứ Phật - Tập 2.

Nếu hành giả cứ tập Ức chế Ý thức và đắm chìm trong thế giới Tưởng lâu dài cho đến khi Ý thức không còn hoạt động bình thường nữa thì người ấy có khả năng bị bệnh rối loạn thần kinh và rối loạn một số chức năng của cơ thể.  Tức là 6 thức bị tê liệt và không phân biệt đâu là Tưởng đâu là 6 trần nữa.  Ví dụ Tưởng uẩn lưu xuất ra cảnh đang bị người khác rượt đánh, nhưng vì không phân biệt được đâu là Tưởng hay Trần nên cứ nghĩ là có người rượt đánh thật, rồi bỏ chạy la hét như người điên.  Hoặc mắt nhìn thấy vật này nhưng lại ra vật khác.

Giải thích chi tiết hơn là do Ức chế Ý thức quá nhiều và trú trong thế giới Tưởng liên tục ngày lẫn đêm nên các căn nào không có dịp hoạt động sẽ yếu đi.  Nếu Ý căn suốt ngày chăm chút và nắn nót trên một Tịnh tướng hay Câu niệm thì Ý căn sẽ không có cơ hội hoạt động bình thường theo chức năng suy tư, phân biệt, và suy nghĩ của nó.  Vì vậy biểu hiện đầu tiên của sự tê liệt Ý căn là khó suy nghĩ logic được.  Nó yếu đi vì cái gì không hoạt động thì sẽ từ từ mất đi chức năng vốn có.  

Tiếp theo, nếu duy trì sự quán tưởng trên một Tịnh tướng và Câu niệm liên tục, Nhãn (mắt) và Nhĩ (tai) căn không được hoạt động bình thường sẽ yếu luôn, khi đó tu sĩ sẽ không phân biệt đâu là Sắc tưởng, đâu là Sắc trần nữa.  Đến khi 6 căn dần dần tiêu biến, khi mà không thể phục hồi được nữa, là lúc thành người điên hoàn toàn.  

Ví dụ thời trước khi chưa có điện thoại thông minh, Số lượng người bị đeo kính không nhiều như bây giờ.  Ngày nay, do ham thích dùng phone, đôi mắt cứ chăm chú vào chiếc phone và ít hoạt động đôi mắt nhìn vào những chuyện khác như nhìn trời nhìn sao, thay đổi sự điều tiết của mắt trong sinh hoạt hàng ngày, nên nhiều người bị bệnh rối loạn mắt và phải đeo kính nhiều hơn thời trước.  Hoặc nếu ngủ 1 ngày 8 tiếng là tốt, nhưng nếu uống thuốc và ngủ liên tục 3, 4 ngày thì người này sẽ có những biểu hiện chậm chạp không hoạt bát nữa.  Đó là biểu hiện của căn nào không được hoạt động bình thường thì sẽ yếu đi.

Kính.
« Sửa lần cuối: 06-07-2019, 08:49 AM gửi bởi TamDao »
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 5812


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #24 vào lúc: 06-07-2019, 11:28 AM

Một bên là tibu làm và... coi kinh nói cái gì, và còn cách nào làm hay hơn?
Còn bên kia TamDao lại chỉ chép lại kinh. Chưa đưa ra được khía cạnh thực hành của mình.

Làm cách này, thì tibu nhớ lại vào thời Đức Phật, khi ngài nhập Niết Bàn xong thì tăng đoàn trốn biệt trong rừng! Lý do là các người cứng cựa lần hồi chết hết! Phần còn lại, không thể nào trả lời được những câu hỏi của các bà con hiện đang tu một cách khác!

Dẫn đến phân chia đủ thứ pháp môn, đủ thứ quan niệm...
Tất nhiên đó là chuyện cũ và xa xưa rồi, lâu lắm rồi!

Thực tế:

Tưởng là xưa... nhưng ngay trong Tăng Đoàn của Thầy Thông Lạc: cho tới nay, chưa có ai thành công. Không những vậy mà ngay trong tăng đoàn đã có sự rạng nứt, dẫn đến tình trạng chia đôi!

Bây giờ, không lo xây dựng mà còn duy trì... tình trạng: dẫn kinh thì phải nói là quá yếu.

Ý của tibu là không có chê.
Nhưng chỉ nhắc lại:
Khi Thầy Thông Lạc nói về cái thức: thì Thầy nói là khi mớ mắt ra thì thấy cái phòng này với các sinh hoạt của nó.

Và nói đến cái Trí hay cái Giác thì Thầy nói rộng ra: ý là chuyện gì đang xảy ra chung quanh chỗ này, như là bà kia đang gặp chuyện khó sử như vầy... như kia!

Làm được như vậy thì mới gọi là tu đã xong.
========
Còn nếu đụng đến: thức thì lục sách ra coi... Trí thì nhai lại trong sách thì gọi: đó là tu chưa xong.
Và hể mà tình trạng này vẫn xảy ra! Thì lo tu cho nó xong.

« Sửa lần cuối: 06-07-2019, 01:27 PM gửi bởi Tibu »
Logged
Trang: [1] 2   Lên
 
 
Chuyển tới:  

Load 0.184 seconds với 23 câu truy vấn.